Artikelen door Joanne Smolka

, ,

Een steviger verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk

Het NRO onderneemt diverse activiteiten voor het onderwijs om de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. In onze sessie geven we een korte presentatie van deze activiteiten. Vervolgens gaan we erover in gesprek met de deelnemers. Welke activiteiten vindt u zinvol, welke mist u? Bij welke activiteiten zou u betrokken willen zijn, over […]

,

Schaarste en onderwijs

Wat kunnen de inzichten van het onderzoek van Mullanaithan en Shafir betekenen voor onderwijs? In hun boek “Scarcity: Why Having Too Little Means So Much” beschrijven beide hun onderzoeken naar de invloed van schaarste op intelligentie. In hun boek zelf komt onderwijs slechts beperkt aan bod, maar toch kunnen hun resultaten belangrijke consequenties hebben voor […]

,

Taalbegrip en Tekstbegrip

Taal is een gevoelig instrument waarmee wij gedachten van het ene brein proberen over te hevelen naar andere breinen. Aan taal alleen hebben we echter niet genoeg om een ander te kunnen begrijpen. Om talige boodschappen te kunnen begrijpen, moeten wij informatie uit de tekst combineren met onze achtergrondkennis. Dit is een complex proces waarin […]

,

De lerende tiener in neuropsychologisch perspectief: lessen voor het onderwijs

Samenvatting: Kind en tiener moeten worden beschouwd als ‘werk in uitvoering’. Hun schools presteren en leermotivatie worden sterk bepaald door hun persoonlijke ontwikkeling en de aard van de steun, sturing en inspiratie die ze hebben genoten. Leerkracht en ouders zijn daarvoor essentieel. Maar ook biopsychologische factoren blijken erg belangrijk te zijn. Prikkels uit de omgeving […]

,

Hoe leren de leerlingen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk? Welke activiteiten, opdrachten en aanpak moeten we inzetten? Wat werkt?

Twee dingen kunnen we als docent in elk geval doen om daar achter te komen: 1. Je programma zelf uitproberen; 2. Feedback op je programma, lessen en toetsen organiseren. Natuurlijk, je leerlingen leren iets van jouw opdrachten, coaching en uitleg. Maar jij leert ook van je leerlingen: welke opdrachten het meeste leerrendement opleveren, hoe je […]

,

Lesson Studies gebruiken voor betere en gedifferentieerde lessen: In hoeverre worden didactische interventies systematisch beredeneerd in docenten teams?

Het onderzoek (uitgevoerd in samenwerking met Dr. Sui Lin Goei en Dr. Sanne Akkerman) dat wordt gepresenteerd beschrijft hoe en in hoeverre docenten in tijdens het gezamenlijk ontwerpen en evalueren van lessen (naar het Lesson Study model) de onderwijsbehoeften van leerlingen systematisch identificeren en interventies ontwerpen die de kloof tussen het huidige niveau van een […]

,

HET ONTMASKEREN VAN PSEUDOWETENSCHAP IN ONS ONDERWIJS: EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING.

In het woordenboek van de Skepticus staat: “Een pseudowetenschap is een reeks ideeën gebaseerd op theorieën die als wetenschappelijk naar voren worden gebracht maar die in werkelijkheid niet wetenschappelijk zijn.” Hoe is pseudowetenschap in het onderwijs te ontmaskeren? Karin den Heijer geeft in haar lezing een praktische handleiding. Aan de hand van twee casestudies over […]

,

de IMPROVE-methode

In 2013-2014 is de Improve-methode, een didactische methode die de leerling helpt expliciet metacognitieve vaardigheden binnen de vaklessen te ontwikkelen, onderzocht. Na significant verbeterde resultaten bij V5-wb en H4-wa heeft de NRO onderzoeksgeld toegekend om de interventie uit te breiden naar twee scholen, meerdere vakken, meer docenten en onderbouwklassen. Dit schooljaar worden interventiegroepen wiskunde, economie […]

,

Onderwijs en identiteits-ontwikkeling

Onderwijs en identiteitsontwikkeling. Na een schrale periode, waarin de nadruk lag op opbrengsten en presteren,  lijken politici, wetenschappers en leraren het de laatste tijd eens te zijn over het belang van persoonsvorming en identiteitsontwikkeling als doelen voor het onderwijs. Maar wat bedoelen we daar precies mee? En hoe werk je aan zulke doelen? In deze […]