Artikelen door Joanne Smolka

,

Broodje-aap-verhalen: mythes in het onderwijs

Wij – en hiermee bedoel ik ouders, docenten, schoolleiders, politici, beleidsmakers, onderwijsontwikkelaars, onderwijsonderzoekers en zo verder – worden dagelijks overspoeld met berichten over wat mis is met het onderwijs. Vaak worden die berichten ook voorzien van ‘nieuwtjes’ over hoe men denkt deze problemen op te lossen of hoe het onderwijs verbeterd kan/moet worden. Aan ‘goede […]

,

Hack Onderwijsonderzoek: Gebruik de Verborgen Kracht van Netwerken in Onderzoek

Onderwijs en onderzoek zijn vaak twee gescheiden werelden. Om de kloof tussen theorie en onderwijspraktijk te overbruggen moeten we anders gaan nadenken over het doen van onderzoek. Netwerktheorie helpt ons om op een andere manier naar onderzoek te kijken en slimme manieren te vinden om onderzoekskennis te ontwikkelen, delen en gebruiken in de onderwijspraktijk. Frank […]

,

Overbruggen van de kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk

Hoe kan de kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk worden overbrugd?  Na een korte uiteenzetting van oorzaken van de kloof en de mogelijke oplossingsrichtingen worden concrete casussen beschreven van manieren waarop onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk kunnen worden verbonden. Vervolgens wordt een casus verder uitgediept. Deze casus betreft een onderzoek naar afstudeeronderzoek van studenten van een […]

,

Wiskunde: vaardigheden, inzicht of allebei?

Binnen het wiskunde-onderwijs wordt vaak gediscussieerd over wat belangrijker is: vaardigheden of inzicht. Aan de ene kant wordt gewezen op de achteruitgang van vaardigheiden zoals bij het oplossen van vergelijkingen. Aan de andere kant wordt gezegd dat het als een aap uitvoeren van een recept niet tot inzicht leidt. Wie heeft gelijk? In deze sessie […]