Gerdineke van Silfhout

vakexpert Nederlands bij het SLO

Formatieve evaluatie =/≠ Leren zonder cijfers

Toetsing is een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: de validiteit van examens, de hoeveelheid toetsen, het afschaffen van cijfers etc. In deze lezing zal ik het vooral hebben over toetsing in dienst van het leren, waarbij leerlingen hun leren kunnen verbeteren en verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerontwikkeling. Formatieve evaluatie: weten waar een leerling heen moet, waar hij staat en hoe hij op de gewenste situatie komt. Waarom is deze vorm van evalueren zo belangrijk voor het leren? Betekent formatieve evaluatie het einde van cijfers geven? Wat zijn randvoorwaarden voor een goede implementatie ervan in de onderwijspraktijk en hoe krijgt het concreet vorm in de les? Vragen waarover we van gedachten zullen wisselen en we enkele schoolvoorbeelden zullen bespreken.

Meer info

Bio

Gerdineke van Silfhout is taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO, afdeling voortgezet onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van taal in studiematerialen, geïntegreerd taalonderwijs en toetsing & evaluatie. Zij deed in opdracht van Stichting Lezen promotie-onderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Momenteel houdt zij zich o.a. bezig met het inbedden van formatieve evalutie in de schoolpraktijk.

Downloads