Hanke Korpershoek

universitair hoofddocent

Workshop

Workshop titel

Workshop nog niet beschikbaar

Meer info

Bio

Hanke Korpershoek (1982) volgde de Pabo aan de Hanzehogeschool Groningen en studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is zij als universitair hoofddocent verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij onder meer doceert aan de Academische Pabo, de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Master Onderwijskunde. Haar onderzoek is gericht op de motivatie, betrokkenheid, talentbenutting en het studiekeuzegedrag van leerlingen, de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs en de inrichting van de onderbouw in het voortgezet onderwijs.

Downloads

Archief

Amsterdam 2017

“(On)gemotiveerde leerlingen: terug naar de basis van (willen) leren”

Leerlingen moeten vrijwel ELKE DAG iets nieuws leren. We gaan daarom terug naar de basis van het willen leren. Waarom zouden leerlingen eigenlijk willen leren? Sommigen willen de lesstof begrijpen, anderen zijn tevreden met een goed cijfer, en weer anderen zijn – om uiteenlopende redenen – helemaal niet gemotiveerd om te leren. De hamvraag is hoe al deze verschillende leerlingen in de dagelijkse lespraktijk gestimuleerd kunnen worden om gemotiveerd aan de slag te gaan. We staan stil bij de verschillende redenen om wel of niet te willen leren en bij de ‘triggers’ die motivatie en betrokkenheid bij leerlingen kunnen beïnvloeden, zoals het opwekken van nieuwsgierigheid en het creëren van een leer-omgeving.