Karen Heij

zelfstandig toetsadviseur

De basisschool als efficiënte selectiefabriek

Op 12-jarige leeftijd selecteren we voor onze kinderen het best passende vervolgonderwijs. De OESO wees er in het laatste rapport op dat dit vroeg is en is bezorgd over de toenemende kansenongelijkheid in ons land. In de workshop laat ik zien dat het probleem nog veel groter en zorgwekkender is. Ik ga in op de plek die we het Leerlingvolgsysteem (LVS) hebben gegeven. En op de rol die het LVS speelt bij het geven van het schooladvies. Met de basisschool als efficiënte selectiefabriek als weinig pedagogische uitkomst.

Meer info

Bio

Nadat ik in 1988 ben afgestudeerd als toegepast taalkundige heb ik me bij Bureau ICE verdiept in toetsing en examinering. Ik heb daar 26 jaar gewerkt waarvan ruim 14 jaar als directeur. Op dit moment werk ik als zelfstandige toetsexpert en geef ik lezingen over de toetscultuur in Nederland. Hoe hebben we zoveel geloof kunnen ontwikkelen in de huidige manier van toetsen? Hoe kan het dat we denken dat toetsing gebaseerd op ranking ons inzicht geeft in de kwaliteit van onderwijs? Welke plek neemt toetsing in in het onderwijs in de ons omringende landen en waar komen de verschillen vandaan? zijn de vragen waar ik in onderzoek en presentaties graag op inga.

Karin Heij is in 1988 afgestudeerd in de toegepaste taalkunde. Daarna heeft zij zich bij het bureau ICE verdiept in toetsing en examinering. Daar heeft zij 26 jaar gewerkt, waarvan ruim 14 jaar als directeur. Nu werkt zij als zelfstandig poetsexpert en geeft zij lezingen over de toetscultuur in Nederland. 

De vragen waar zij in onderzoek en presentaties graag op ingaat zijn:

Hoe hebben we zoveel geloof kunnen ontwikkelen in de huidige manier van toetsen? Hoe kan het dat we denken dat toetsing gebaseerd op ranking ons inzicht geeft in de kwaliteit van onderwijs? Welke plek neemt toetsing in in het onderwijs in de ons omringende landen en waar komen de verschillen vandaan? 

Downloads