Drs. Karen Heij

Parrhesia Onderwijs bv

Workshop

Workshop titel

Workshop omschrijving nog niet beschikbaar

Meer info

Bio

Nadat ik in 1988 ben afgestudeerd als toegepast taalkundige heb ik me bij Bureau ICE verdiept in toetsing en examinering. Ik heb daar 26 jaar gewerkt waarvan ruim 14 jaar als directeur. Op dit moment werk ik als zelfstandige toetsexpert en geef ik lezingen over de toetscultuur in Nederland. Het vraagstuk van de aansluiting PO-VO vormt de kern van het promotie-traject dat ik ben gestart.

Downloads

Archief

Amsterdam 2017

De basisschool als efficiënte selectiefabriek

Op 12-jarige leeftijd selecteren we voor onze kinderen het best passende vervolgonderwijs. De OESO wees er in het laatste rapport op dat dit vroeg is en is bezorgd over de toenemende kansenongelijkheid in ons land. In de workshop laat ik zien dat het probleem nog veel groter en zorgwekkender is. Ik ga in op de plek die we het Leerlingvolgsysteem (LVS) hebben gegeven. En op de rol die het LVS speelt bij het geven van het schooladvies. Met de basisschool als efficiënte selectiefabriek als weinig pedagogische uitkomst.