Marita Eskes

Onderwijs Adviseur, Expertis

Workshop

Close Reading als aanpak voor begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs

Close Reading is een aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip én de motivatie van leerlingen. Close Reading komt uit Amerika (Fisher & Frey) maar inmiddels zijn er ook scholen in Nederland die vanuit deze aanpak werken. Bij Close Reading staat de tekst centraal: dit kan een prentenboek zijn, maar ook een informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview. Middels herhaald lezen, goede instructie/modeling van de leerkracht én veel interactie tussen leerlingen krijgen leerlingen grip op diepere laag van de tekst. Niet enkel de leesstrategie, maar de inhoud staat centraal! Immers: begrijpend lezen betekent dat men betekenis kan verlenen aan de tekst. Strategieën kunnen een hulpmiddel zijn, er is meer voor nodig om tot goed tekstbegrip te komen. Nieuwsgierig? Kom dan naar deze workshop en krijg zicht op hoe theorie en praktijk met elkaar worden verbonden binnen Close Reading.

Vooraf nieuwsgierig en alvast iets lezen? http://expertis.nl/wp-content/uploads/2017/06/Blog-Close-Reading.pdf.

Meer info

Bio

Marita Eskes (M SEN) heeft jaren gewerkt als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher in het basisonderwijs. Inmiddels werkt zij als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadvies en daarnaast een dag per week voor stichting PCOU in Utrecht, waaronder 29 scholen vallen voor basis- en speciaal onderwijs. Door haar ervaring in de onderwijspraktijk weet zij de theorie te verbinden met het dagelijkse werken op de werkvloer.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar

Archief

Amsterdam 2017

Technisch lezen in het basisonderwijs: de doorlopende lijn! 

Aandacht voor goed leesonderwijs is essentieel. Nog steeds verlaat 25% van de basisschoolleerlingen de basisschool met een onvoldoende technisch leesniveau. Terwijl volgens wetenschappelijk onderzoek maar zo’n 3 tot 4% van de leerlingen dyslectisch is. Waar komen de leesproblemen bij de overige leerlingen dan vandaan? Dit is een belangrijke vraag, waarbij de preventie van leesproblemen en de kwaliteit van de leerkracht belangrijke elementen zijn. Leren lezen begint niet pas in groep 3. Leren lezen begint idealiter al thuis, wanneer het kind in een stimulerende, geletterde omgeving opgroeit. Helaas is dit niet voor elk kind weggelegd. Daarom is het de taak aan het onderwijs om voor elk kind een goede basis te leggen, waarbij in de groepen 1/2 al spelenderwijs aandacht wordt besteed aan de leesvoorwaarden. Een goede doorlopende lijn na groep 1/2 is essentieel, waarbij de leerkracht weet welke interventies bijdragen aan goed kwalitatief technisch leesonderwijs voor alle leerlingen!