Marita Eskes

Onderwijs Adviseur, Expertis

Omschrijving

Technisch lezen in het basisonderwijs: de doorlopende lijn! 

Aandacht voor goed leesonderwijs is essentieel. Nog steeds verlaat 25% van de basisschoolleerlingen de basisschool met een onvoldoende technisch leesniveau. Terwijl volgens wetenschappelijk onderzoek maar zo’n 3 tot 4% van de leerlingen dyslectisch is. Waar komen de leesproblemen bij de overige leerlingen dan vandaan? Dit is een belangrijke vraag, waarbij de preventie van leesproblemen en de kwaliteit van de leerkracht belangrijke elementen zijn. Leren lezen begint niet pas in groep 3. Leren lezen begint idealiter al thuis, wanneer het kind in een stimulerende, geletterde omgeving opgroeit. Helaas is dit niet voor elk kind weggelegd. Daarom is het de taak aan het onderwijs om voor elk kind een goede basis te leggen, waarbij in de groepen 1/2 al spelenderwijs aandacht wordt besteed aan de leesvoorwaarden. Een goede doorlopende lijn na groep 1/2 is essentieel, waarbij de leerkracht weet welke interventies bijdragen aan goed kwalitatief technisch leesonderwijs voor alle leerlingen!

Meer info

Bio

Marita Eskes (M SEN) heeft jaren gewerkt als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher in het basisonderwijs. Inmiddels werkt zij als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadvies en daarnaast een dag per week voor stichting PCOU in Utrecht, waaronder 29 scholen vallen voor basis- en speciaal onderwijs. Door haar ervaring in de onderwijspraktijk weet zij de theorie te verbinden met het dagelijkse werken op de werkvloer.

Downloads