Mark van der Veen

Onderwijzer/Onderwijskundige

Workshop

Workshop titel

Workshop omschrijving nog niet beschikbaar

Meer info

Bio

Inmiddels ben ik dertien jaar leerkracht in het basisonderwijs. Naast mijn functie in de groep heb ik ook de functie lerarenbegeleider. Hiermee werk ik binnen de school onder meer aan het professionaliseringsbeleid en denk ik mee bij vragen die collega’s hebben over de dagelijkse lespraktijk. Daarnaast geef ik lezingen en workshops over hoe we binnen de school het onderwijs kunnen verbeteren. Momenteel ben ik bezig met mijn masterthesis aan de Open Universiteit. Hierbij doe ik onderzoek naar de motivatie en kennis die leerkrachten hebben met betrekking tot het lerarenregister. Sinds een half jaar ben ik gestart met OnderWijzer (www.onderwijzercentraal.nl), met als een van de belangrijkste doelen om een bijdrage te leveren om de kloof tussen het onderwijs en de wetenschap te verkleinen.

Archief

Amsterdam 2017

Kritisch denken bij vernieuwen in het onderwijs

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij kritisch kijken naar hun dagelijkse lespraktijk. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In de complexe wereld van het onderwijs hebben veel personen namelijk een mening over wat het beste is voor leerlingen, worden regelmatig onderzoeken aangehaald en gaan ook veel mythes rond die als waarheid worden gezien. Een kritische blik is dan ook belangrijk om te komen tot een goed onderbouwde aanpassing van de dagelijkse gang van zaken in het klaslokaal.

In mijn presentatie geef ik verschillende handvatten met betrekking tot kritisch denken bij vernieuwen in het onderwijs. Daarnaast ga ik aan de hand van praktijkvoorbeelden in op de gevaren die niet-kritisch denken met zich meebrengt en vertel ik hoe kritisch denken zich verhoudt tot het intuïtieve onderbuikgevoel.