Wilma Kippers

Wilma Kippers

Onderzoeker, Universiteit Twente
Christel Wolterinck

Christel Wolterinck

Conrector/onderzoeker, Stichting Carmelcollege

Workshop

Formatief toetsen integreren met de dagelijkse lespraktijk

Bij formatief toetsen gaat het om het gebruiken van informatie uit toetsen met als doel het verbeteren van de lespraktijk. Zowel docenten als leerlingen spelen hierin een rol. Onder toetsen verstaan wij alle manieren waarop docenten en leerlingen informatie kunnen verzamelen over het leren van leerlingen, dus bijvoorbeeld pen-en-papier toetsen, (huiswerk)opdrachten, observaties tijdens de les en vragen stellen in de klas.

De afgelopen jaren is op de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar het toepassen van formatief toetsen door docenten in het voortgezet onderwijs. We willen in deze workshop onze inzichten uit onderzoek over formatief toetsen beschikbaar maken en vertalen naar de onderwijspraktijk, met de bedoeling die verder te ontwikkelen. In deze workshop willen we samen met u reflecteren op de mate waarin formatief toetsen wordt toegepast in uw eigen lespraktijk en geven we voorbeelden van hoe u formatief toetsen zou kunnen toepassen.

Meer info

Bio

Wilma Kippers, MSc is werkzaam als promovenda binnen het project Datateams van ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Universiteit Twente. Zij doet onderzoek naar het formatieve gebruik van data in het voortgezet onderwijs. Vragen die centraal staan in haar onderzoek zijn: In welke mate en hoe wordt formatief toetsen toegepast, volgens docenten? In hoeverre ontwikkelen docenten en schoolleiders kennis en vaardigheden tijdens de datateam interventie? Hoe interpreteren docenten en leerlingen de Diagnostische Tussentijdse Toets rapportages en welke vervolgstappen besluiten zij te nemen? Kippers is medeauteur van een aantal artikelen op het gebied van formatief toetsen.

Drs. Christel Wolterinck is teamleider Onderzoek en Onderwijsontwikkeling op het Marianum, een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo, en gymnasium (Stichting Carmelcollege) in Groenlo en Lichtenvoorde. Daarnaast is ze werkzaam op de Universiteit Twente als promovenda bij het project Datateams van ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling. Haar onderzoek richt zich op het toepassen van formatief toetsen in de lespraktijk van het voortgezet onderwijs. Hierbij ligt de focus op de vragen hoe we docenten kunnen professionaliseren in het toepassen van formatief toetsen in de les, en hoe we leerlingen kunnen betrekken bij het proces van formatief toetsen.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar