Project omschrijving

Alex Steenbreker

Eigenaar, Dawning

SESSIE

Wat zit er achter AD(H)D?

Over AD(H)D lopen meningen en visies erg uiteen. De huidige stand van zaken in het onderzoek naar AD(H)D schetst een beeld dat afwijkt van de informatie zoals die meestal aan betrokkenen verstrekt wordt; deze is namelijk vaak achterhaald, weinig genuanceerd en/of door persoonlijke mening gekleurd. Ik verstrek up-to-date informatie over AD(H)D vanuit meerdere wetenschappelijke perspectieven: biologie, psychiatrie en psychologie, en ik benoem uitgangspunten die bruikbaar zijn in een onderwijscontext.

BIO

Alex Steenbreker (1996, Enschede) doorliep een hobbelige schoolcarrière, die haar interesse wekte in effectief onderwijs, geestelijke gezondheid en jongerenwelzijn. In 2016 richtte ze de website Leerpunt ADD op, gericht op volwassenen met AD(H)D, om hen te voorzien van informatie die een voorwaarde vormt om in het dagelijkse leven succesvol te zijn. Eind 2019 rondde zij in Groningen haar BSc in de gedrag- en neurobiologie af en startte zij Dawning

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.