Project omschrijving

Brigitte Waelpoel

Ambulant dienstverlener & Coördinator nieuwkomers, Vitus-Zuid

Evenement

SESSIE

MEERtaligheid & TOS

De wereld, en daarmee onze leerlingenpopulatie wordt steeds meertaliger. Wat kunnen we, wat moeten we, met al die verschillende moedertalen in de klas? Kijken we naar meertaligheid als voordeel, of als belemmering bij het leren? Wat zeggen deskundigen en onderzoekers over de rol van moedertaal en hoe implementeer ik dat in mijn onderwijsaanbod? Hoe traceer ik het verschil tussen een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis, bij meertalige leerlingen? Vanuit deze vragen verkennen we het gebied van meertaligheid in het onderwijs. Gebaseerd op recente onderzoeken worden praktische handreikingen gegeven over het inrichten van krachtig meertalig onderwijs, en over het signaleren en diagnosticeren van een taalontwikkelingsstoornis (T.O.S.) bij meertalige kinderen.

BIO

In haar werk als Ambulant dienstverlener cluster 2 en Coördinator nieuwkomers biedt Brigitte Waelpoel-Vogten ondersteuning en scholing aan ouders, leerlingen, leerkrachten, teams en schoolbesturen. Haar specialismen liggen op het gebied van taalontwikkeling en taalbeleid, interculturele communicatie, meertaligheid en nieuwkomersonderwijs.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.