Project omschrijving

Daniel Muijs

Deputy Director, Ofsted

SESSIE

Wat zijn Wijze Lessen vanuit de leraar effectiviteit gezien

In deze presentatie zal ik een inleiding geven over onderzoek naar leraareffectiviteit. We zullen de historiek en methodologie van dit onderzoeksveld voorstellen en de belangrijkste onderzoeksuitkomsten beschrijven. Hierbij zal ik het werk van onderzoekers als Rosenshine, Good en Brophy, maar ook recentere voorbeelden aanhalen. Ik zal bespreken hoe dit onderzoek past bij het onderzoek uit de cognitieve psychologie over hoe mensen leren en hoe het zich verhoudt tot de principes die we in ‘Wijze Lessen’ beschrijven.

BIO

Daniel Muijs is vice-directeur bij Ofsted, de Engelse onderwijsinspectie, waar hij het onderzoeks- en evaluatieteam leidt. Voordien was hij professor aan de Universiteit van Southampton. Hij is gespecialiseerd in onderzoek over school- en leraareffectiviteit.

ARCHIEF

Wat zijn Wijze Lessen vanuit de leraar effectiviteit gezien

Dit is de tweede presentatie in de ‘Wijze Lessen’ strand.

In deze presentative zal ik een inleiding geven over onderzoek naar leraareffectiviteit. We zullen de historiek en methodologie van dit onderzoeksveld voorstellen, en de belangrijkste onderzoeksuitkomsten beschrijven. Hierbij zal ik het werk van onderzoekers als Rosenshine, Good en Brophy, maar ook recentere voorbeelden aanhalen.Ik zal bespreken hoe dit onderzoek past bij het onderzoek uit de cognitieve psycholgie over hoe mensen leren, en hoe het zich verhoudt tot de principes die we in ‘Wijze Lessen’ beschrijven.

Curriculum telt

Zonder curriculum is een school slechts een gebouw met kinderen en leraars. Wat we onderwijzen is van central belang voor ons onderwijs. In zowel praktijk als onderzoek is echer recentelijk de meeste aandacht gegaan naar hoe we onderwijzen, niet wat. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen gehad, vorral in landen waar rekenplichtigheid in het onderwijs sterk op nationale examens gericht is. Zo hebben we gezien dat er in landen als Engeland en de VS sprake is van curriculumvernauwing. Om deze negative gevolgen tegen te gaan heeft de Engelse onderwijsinspectie, Ofsted, een drie-delig onderzoeksprogramma opgezet om the bekijken wat de stand van zaken is met betrekking tot curriculumontwikkeling. In de eerste fase onderzochten we 40 scholen via inspectie, om een algemene stand van zaken te bekomen. In een tweede fase gingen we dieper in op de praktijken van scholen die sterk geengageerd waren in curriculumontwerp. We vonden drie verschillende benaderingen: kennis-geleid, kennis-gericht, en vaardigheden-gericht. In de derde fase testten we in een grotendeels representatieve steekproef de bevindingen van de tweede fase. In deze presentatie gaan we verder in op onze bevindingen, om een inzicht te geven in hoe we een sterk curriculum kunnen ontwerpen in lagere en middelbare scholen.

In deze presentatie bekijken we de kennisbasis over en onderzoek naar leraar effectiviteit. We onderzoeken hoe groot het effect van leraren is op een reeks verschillende leerling uitkomsten (b.v. kennis, welbevinden), hoe we onderzoek doen naar leraar effectiviteit (het onderzoeksproces) en welke variabelen leerling uitkomsten beïnvloeden (de onderzoeksresultaten).

Leraareffectiviteitsonderzoek is een empirisch onderzoeksprogramma dat al sinds de jaren zestig op zoek is gegaan naar de relatie tussen wat leraren denken, weten en doen, en leerling uitkomsten. Men gebruikt hiervoor voornamelijk kwantitatieve methoden.

Degelijk onderzoek is natuurlijk complex, en we bekijken welke beslissingen onderzoekers moeten nemen en hoe die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Daaropvolgend gaan we de belangrijkste resultaten van dit onderzoekswerk bestuderen. De vijf belangrijkste factoren, directe instructie, zelfregulerend leren, evaluatie en feedback, vakkennis de rol van de school zullen hier besproken worden. We bekijken ook wat de implicaties zijn van leraareffectiviteirtsonderzoek voor de professionele ontwikkeling van leraren en voor de schoolpraktijk.

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.