Project omschrijving

Eline Van Kerckhove

Docent, Thomas More

Evenement

SESSIE

Fit-voor-lezen: herken kleuters met risico op latere leesproblemen

Sommige kinderen ervaren een moeilijke start van het leesonderwijs. Zij ontwikkelen mogelijk leesmoeilijkheden of zelfs ernstige leesproblemen. Al in de kleuterklas kunnen we inschatten of hiertoe een risico aanwezig is. Kleuterleraren hebben nood aan meer informatie om dit risico goed te kunnen herkennen en op te vangen. Dit bleek uit een recent vragenlijstonderzoek (Doumen, 2017). Verdere analyses toonden een positief verband aan tussen kennis over en de attitude ten aanzien van deze risicolezers (Hartman, 2018).

Daarom hebben we ingezet op het sensibiliseren en informeren van leraren, logopedisten, ouders en leesbevorderaars, zodat ze een betere begeleiding en samenwerking kunnen opzetten voor de risicolezer. Dit vertaalde zich in de sensibiliseringscampagne Fit-voor-lezen.

We lichten jullie in deze presentatie de tien risicosignalen voor latere leesproblemen toe die de rode draad vormen in deze campagne en laten jullie kennismaken met onze signaleringschecklist, poster en website.

BIO

Eline Van Kerckhove is zelfstandig logopedist en docent/onderzoeker aan de opleiding Logopedie & Audiologie bij Thomas More in Antwerpen. Daar maakt ze deel uit van de onderzoekspijler taal- en leesdidactiek, een samenwerking met de Lerarenopleiding van Thomas More. Dit team wil bijdragen aan effectief en aantrekkelijk taal- en leesonderwijs voor elk kind van het basisonderwijs. In hun projecten gaat er veel aandacht uit naar het belang en de kracht van preventie.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.