Project omschrijving

Elisa Kupers

Universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen

Evenement

Jolien Mouw

Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen

Evenement

Marjon Fokkens-Bruinsma

Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen

Evenement

Lesgeven in tijden van COVID-19: Stress en welbevinden van Nederlandse docenten

De corona-crisis raakt het onderwijs wereldwijd. In Nederland wordt in maart 2020 besloten om de scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs: voor docenten en schoolleiders een ongekende uitdaging. Hoe geven docenten het afstandsonderwijs in deze periode concreet vorm? In welke mate ervaren ze stress en welbevinden tijdens deze bijzondere periode, en welke factoren dragen daaraan bij? Aan ons onderzoek deden ruim 300 Nederlandse docenten uit po, vo, s(b)o, s(v)o en mbo mee door middel van een online vragenlijst en interviews. In de presentatie bespreken we de eerste resultaten uit het onderzoek. Wat hebben we geleerd uit deze eerste periode van afstandsonderwijs en hoe kunnen we met deze kennis het onderwijs (tijdens de corona-crisis en daarna) verbeteren?

Elisa Kupers is universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek van interacties tussen docenten en leerlingen, motivatie en welbevinden van zowel leerlingen als docenten, en creativiteit.

Jolien Mouw is als universitair docent verbonden aan het GION Onderwijs/ Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Jolien is benoemd tot lid van het Comenius Netwerk van erkende onderwijsvernieuwers voor het hoger onderwijs. Zij doet onderzoek op het gebied van samenwerkend leren, onderwijsinnovatie en onderwijsontwerp van (digitale/ Virtual Reality) leeromgevingen.

Marjon Fokkens-Bruinsma werkt als universitair docent bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op leren en instructie in het hoger onderwijs, motivatie van docenten, welbevinden en weerbaarheid.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.