Project omschrijving

Elise Samsen-Bronsveld

Junior-onderzoeker, Stichting BOOM, POINT

Evenement

Kim Smeets

Junior-onderzoeker, Stichting BOOM, POINT

Evenement

SESSIE

Afstandsonderwijs: Welbevinden en motivatie van verschillende groepen leerlingen

Tijdens de scholensluiting is vanuit POINT en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek gedaan naar het welbevinden en de motivatie van leerlingen. In deze presentatie wordt besproken hoe het volgens ouders gaat met leerlingen, zowel op school als tijdens het afstandsonderwijs. Hierbij wordt ingegaan op verschillen tussen groepen, zoals de verschillen tussen jongens en meisjes of tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften (denk aan: hoogbegaafdheid, leer- en gedragsproblemen).

BIO

Elise Samsen-Bronsveld is coördinator en junior-onderzoeker van de onderzoekswerkplaats POINT013 in Tilburg. Elise is betrokken geweest bij diverse onderzoeken naar (hoog)begaafdheid. Tijdens de scholensluiting werkte zij mee aan het onderzoek naar het welbevinden en de motivatie van leerlingen tijdens het afstandsonderwijs.

Kim Smeets heeft Sociologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kim is coördinator en junior-onderzoeker van de recent opgestarte onderzoekswerkplaats POINT040 in Eindhoven. POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’. In de werkplaats worden de onderwijspraktijk en wetenschap op het gebied van (hoog)begaafdheid met elkaar verbonden.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.