Project omschrijving

Femke Scheltinga

senior onderzoeker/adviseur, ITTA UvA

Evenement

Jos Keuning

senior onderzoeker, Cito Stichting

SESSIE

Leesbegrip meten op een andere wijze

Om passend begrijpend leesonderwijs te bieden, moet je naast het leesniveau ook weten hóe leerlingen lezen en welke deelvaardigheden het leesproces ondersteunen dan wel belemmeren. Begrijpend leestoetsen geven die informatie meestal niet. In een praktijkgericht NRO-project is met de onderwijspraktijk een lessenserie, een professionaliseringsmodule en een prototype toets ontwikkeld om leesleertrajecten te plannen én evalueren in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Met verschillende pilots is een prototype toets ontwikkeld, waarmee leerkrachten zicht krijgen op een aantal deelvaardigheden die een rol spelen bij begrijpend lezen. De toetsuitkomsten worden in leesprofielen gepresenteerd aan de leerkracht die vervolgens hierop aan kan sluiten in de les. De prototype toets en de lessenserie zijn door leerkrachten in de praktijk geëvalueerd en op effectiviteit beoordeeld. In deze presentatie lichten we de ontwikkeling van het onderzoek naar de toets en de lespraktijk toe.

BIO

Femke Scheltinga studeerde Fonetische Wetenschappen/Algemene Taalwetenschap en is gepromoveerd aan de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen op onderzoek naar leesproblemen en dyslexie. Ze heeft een aantal jaar gewerkt bij het Expertisecentrum Nederlands, en momenteel bij het ITTA waar ze betrokken is geweest bij verschillend praktijkgericht onderwijsonderzoek op het gebied van taal- en leesonderzoek. Haat interesse gaat vooral uit naar de ontwikkeling van leesvaardigheid en verschillen tussen leerlingen.

Jos Keuning werkt als senior onderzoeker bij Cito. Hij studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Daarna is hij gaan werken bij het Expertisecentrum Nederlands dat deel uitmaakt van de Radboud Universiteit. Daar heeft hij een adaptieve toets ontwikkeld voor het signaleren van leesproblemen en dyslexie. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar lees- en spellingontwikkeling. In zijn functie bij Cito is hij betrokken geweest bij diverse projecten die gericht waren op de ontwikkeling van diagnostische tests voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen met een taalstoornis of kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.