Project omschrijving

Hannah Bijlsma

Leraar-onderzoeker, De Cirkel/ Universiteit Twente

Evenement

Adrie Visscher

Hoogleraar onderwijskunde, Universiteit Twente

SESSIE

Hoezo evidence-informed schoolverbetering? Veel scholen en leraren zijn niet gemotiveerd om daar hard aan te werken.

Het verbeteren van onderwijs “has a thin record of success.’’ Waardoor komt dat nou? Er wordt als potentiele oorzaak vaak verwezen naar de slechte aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de onderwijspraktijk. Maar ook als die aansluiting goed is en de nieuwe, onderzochte werkwijzen bewezen positieve effecten op leerprestaties hebben, dan nog is de animo beperkt om de nieuwe werkwijzen in het onderwijs toe te passen.
Dit roept de vraag op of scholen en leraren überhaupt wel beter kunnen en willen worden. En hoe urgent scholen en leraren het echt vinden om te verbeteren? Willen ze ‘zo goed mogelijk’ worden, of ‘goed genoeg’? Is het in de beschikbare tijd echt onmogelijk om aan verbetering te werken, of is dat een te gemakkelijk excuus?
In de workshop willen we op dit soort vragen ingaan en tevens onderzoeken of er manieren zijn om waardevolle onderzoeksresultaten meer voor onderwijsverbetering te benutten.

BIO

Hannah Bijlsma

Als onderzoeker (PhD) aan de Universiteit Twente werk ik samen met collega’s aan een innovatief feedback systeem voor leerkrachten. Daarnaast sta ik voor de klas (groep 3) in Assen. De combinatie van onderzoek en lesgeven geeft een dynamisch en uitdagend leven, waarin ik een grote meerwaarde ervaar van onderzoek doen in combinatie met mijn leraar-zijn. Ik ben mede-oprichter en voorzitter van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Deze vereniging streeft naar een goede positionering van academische leerkrachten in het basisonderwijs zodat zij kunnen bijdragen aan (evidence-informed) onderwijsverbetering in de klas, op school, binnen het bestuur en sectorbreed.

Adrie Visscher

I am a full professor at the University of Twente. I am interested in measuring teaching quality validly as a basis for improving teaching quality. In my research I study how teachers can be supported in optimizing the quality of their lessons and their impact on student learning by providing them with feedback: feedback about the features of their teaching activities (e.g. based on student perceptions, or lesson observations), and feedback about their impact on student achievement. As this kind of feedback can be the starting point of improvement-oriented activities, my research also focuses on how teachers can be trained effectively for differentiating their teaching activities in line wit

ARCHIEF

Nog geen materialen beschikbaar

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.