Project omschrijving

Inge de Wolf

Hoogleraar / directeur, Education Lab / Universiteit Maastricht

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar 

SESSIE

Leraren & professionalisering: wat werkt?

Wat werkt bij de professionalisering van leraren en schoolleiders? We presenteren recente inzichten uit de wetenschap, naar effecten van lerarenteams, datateams, professionaliseringsactiviteiten en andere bewezen effectieve praktijken. Ook bespreken we het nut voor scholen en het Nationaal Programma Onderwijs. Gaan deze interventies helpen om actuele uitdagingen aan te gaan, rond continuïteit van onderwijs, afstandsonderwijs en het wegwerken van leerachterstanden en de scheve verdeling van het lerarentekort?

SESSIE ARCHIEF

Een brede blik op onderwijskwaliteit

Tijdens de sessie wordt een conceptueel model over onderwijskwaliteit gepresenteerd, ontwikkeld door de academische werkplaats onderwijskwaliteit. Dit model gaat uit van verschillende functies van onderwijs en van criteria om hiernaar te kijken. Direct wordt duidelijk dat je met verschillende invalshoeken naar onderwijskwaliteit kunt kijken. Vervolgens wordt het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief gezet: wat gaat er goed en waar liggen uitdagingen? Hierbij wordt gebruik gemaakt van internationale studies van de OECD en de Wereldbank.

Samen bouwen aan gelijke kansen in het onderwijs. Pak een hamer en doe mee!

De kansenongelijkheid is de afgelopen jaren opgelopen. Even slimme leerlingen komen steeds vaker op verschillende niveaus, afhankelijk van het diploma van hun ouders. Hoe ontstaan verschillen in kansen tussen leerlingen? Hoe verschillen scholen hierin? En wat kun je eraan doen als docent?

Tijdens de workshop krijg je inzichten mee uit de wetenschap en uit de onderwijspraktijk. Wat werkt, wat lijkt kansrijk en wat zijn fabels? Tijdens de sessie ervaar je tegelijkertijd hoe wetenschappers, docenten en inspecteurs samen werken in de academische werkplaats onderwijskwaliteit. En misschien pak je de hamer op en bouw je samen mee aan beter onderwijs voor alle leerlingen op je school en in Nederland!

De workshop is interactief. Je krijgt de meest recente inzichten mee uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook wordt je gevraagd na te denken over gelijke kansen op je eigen school. Tot slot ontwerpen we met elkaar kansrijke maatregelen om gelijke kansen op je school en in Nederland te helpen vergroten.

BIO

Inge de Wolf is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en onderwijsinspecteur. Zij is mede-oprichter en directeur van Education Lab NL, een onderzoeksnetwerk waarin wetenschappers, leraren en schoolleiders samen onderzoek doen naar effectieve interventies. Haar specialisaties zijn interventies gericht op leraren en interventies om leerachterstanden weg te werken. Inge is ook mede-oprichter van het Onderwijs-OMT, een groep vooraanstaande wetenschappers die adviezen maken voor de onderwijspraktijk over NPO-gerelateerde vragen. Al deze activiteiten dragen bij aan haar missie; het onderwijs te helpen verbeteren door de brug te slaan tussen wetenschap en onderwijs.

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.