Project omschrijving

Jacqueline Evers-Vermeul

Docent, Universiteit Utrecht

Evenement

  Huidige sessie
  Sessie archief
  bio

  MATERIALEN

  Nog geen materialen beschikbaar

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Leesonderwijs: kunnen we de kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen?

  Met Suzanne Bogaerds-Hazenberg, Hilde Kooiker-den Boer & Jacqueline Evers-Vermeul

  Vanuit de wetenschap is er veel bekend over tekstbegrip en effectief leesonderwijs. Helaas zijn deze theorieën vaak niet praktisch genoeg en komen wetenschappelijke inzichten daardoor nauwelijks in de klas terecht. Er is bij begrijpend lezen dus sprake van een kloof tussen wetenschap en praktijk.

  In deze sessie gaan we in gesprek over drie oplossingsrichtingen om wetenschappelijke theorieën daadwerkelijk het klaslokaal in te krijgen:

  1. theoretische kennis van leerkrachten vergroten;
  2. bewezen didactieken toepasbaar maken;
  3. evidence-based lesmaterialen ontwikkelen.

  Daarbij zullen we ook onze ervaringen delen rondom ontwerpgericht onderzoek, een vorm van samenwerking waarbij leerkrachten en wetenschappers samen lesmaterialen ontwikkelen. Dit schept nieuwe uitdagingen voor alle partijen, maar er liggen ook duidelijke kansen voor professionalisering. Bovendien levert het bruikbare materialen op waarin bewezen effectieve didactieken een plek krijgen.

  BIO

  Dr. Jacqueline Evers-Vermeul werkt als universitair docent bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet binnen het Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS onderzoek naar taal- en geletterdheidontwikkeling en de rol die teksten daarin spelen: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastig te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.