Project omschrijving

Jan Elen

Gewoon hoogleraar, KU Leuven

Evenement

Andy Thys

Wetenschappelijk medewerker, KU Leuven

SESSIE

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs: General pedagogical knowledge in boekvorm

Onderzoek toont aan dat leraren dienen te beschikken over diverse kennis, vaardigheden en attitudes om krachtige leeromgevingen op te zetten waarbij diverse leerders maximaal uitgedaagd worden. Vanaf dit academiejaar organiseren we de opleiding van deze leraren aan de universiteit van Leuven in educatieve masteropleidingen met een sterk focus op vakdidactiek. Deze focus op vakdidactiek (Pedagogical content knowledge – PCK) vooronderstel dat studentleraren daarenboven beschikken over diepgaande inhoudelijke kennis alsook over een rijk arsenaal aan pedagogisch-didactische inzichten (Pedagogical knowledge – PK). Met andere woorden geen PCK zonder CK of PK. Tijdens deze presentatie stellen we een betaalbaar basisboek voor waarin PK vorm en inhoud krijgt. Deze eigentijdse invulling is het resultaat van een iteratief proces waaraan meer dan 40 auteurs, uit diverse domeinen, meewerkten. Het resultaat biedt kaders en terminologie om onderwijs in z’n volle complexiteit te erkennen en waarderen.

BIO

Jan Elen is gewoon hoogleraar onderwijskunde aan het Centrum voor Instructiepsychologie en –technologie, KU Leuven.

Andy Thys is onderwijskundige en wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.