Project omschrijving

Judith ’t Gilde

Onderzoeker, Universiteit van Amsterdam

Evenement

Monique Volman

Hoogleraar, Universiteit van Amsterdam

Louise Verhoef

Basisschool leerkracht, De Archipel

SESSIE

Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Veel leerlingen ervaren een discontinuïteit tussen thuis en school. De theorie over ‘buitenschoolse kennisbronnen’ gaat over de kennis en ervaringen die leerlingen buiten school op doen, bijvoorbeeld via media, moskee of sportclub. Met dertien leerkrachten van verschillende basisscholen in Amsterdam hebben we gewerkt aan manieren om zulke kennis(bronnen) van leerlingen te signaleren en er in hun lessen gebruik van te maken. Ook onderzochten we de effecten hiervan op individuele leerlingen en de groep. We namen vragenlijsten af bij leerlingen en hielden interviews met leerlingen en leerkrachten. Leerkrachten hielden tevens een logboek bij. In deze interactieve presentatie belichten we kort de theorie over buitenschoolse kennisbronnen, en bespreken we een aantal praktijkvoorbeelden uit ons onderzoek. Ook gaan we in op de vraag of en hoe het welzijn en de burgerschapscompetenties van leerlingen tijdens het project verbeterden, en wat er veranderde in het sociale netwerk in de klas.

BIO

Judith ’t Gilde Ik doe en heb onderzoek gedaan op het gebied van diversiteit, passend onderwijs en professionalisering van leerkrachten in Oostenrijk en Nederland. Met name het samenbrengen van de theorie en praktijk vind ik erg belangrijk, dit vind ik ook bijzonder en interessant aan het onderzoek over buitenschoolse kennisbronnen, waar we nauw samenwerken met de praktijk.

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij combineert deze functie met het lidmaatschap van de Onderwijsraad. Daarnaast is zij o.a. lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW en van de Raad van Toezicht van de SLO en de Openschoolgemeenschap Bijlmer. In haar onderzoek staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Zij wil bruggen slaan tussen onderzoek en onderwijspraktijk en werkt nauw samen met leraren, schoolleiders en schoolbesturen, o.a. in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, die zich richt op vraagstukken met betrekking tot diversiteit in de klas.

Louise Verhoef:

Al bijna 15 jaar werk ik in het Amsterdamse basisonderwijs. Het benutten van verborgen kennisbronnen is voor mij een werkwijze die bijdraagt aan persoonsvorming en groepsprocessen. Ik denk dat inzet van kennisbronnen samengaat met het ontdekken van en ruimte geven aan talenten van kinderen.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog niet beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.