Project omschrijving

Martin Ringenaldus

Docent, RGO Middelharnis

Evenement

  • België 2020

Dominique Sluijsmans

Lector, Zuyd Hogeschool

Evenement

SESSIE

Op naar succeservaringen voor ALLE leerlingen: Het inzetten van toetsing als leer- en oefenstrategie

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen zoveel kansen hebben gekregen om te leren en dat de echte toets een feestje wordt? Idealisme of realisme? In onze bijdrage zullen we vanuit de theorie maar vooral vanuit praktijkervaringen laten zien dat succeservaring voor alle leerlingen met inzet van de juiste didactische strategieën mogelijk is. Een belangrijke schakel in dit proces van beheersingsleren is toetsing. Door toetsing als leer- en oefenstrategie in te zetten, versterk je enerzijds het geheugen (het leren) en controleer je anderzijds de mate waarin de stof reeds wordt beheerst. Dominique Sluijsmans, lector beoordelen bij Zuyd Hogeschool, vertelt wat er op dit gebied bekend is uit onderwijsonderzoek. Martin Ringenaldus, leraar Duits op de RGO te Middelharnis, maakte de vertaalslag van onderzoek naar de lespraktijk en zal concrete voorbeelden delen.

BIO

Martin Ringenaldus is 2e graads leraar Duits sinds 2004. Hij is oprichter van de Facebook-groepen ‘Actief leren zonder cijfers’ en ‘Evidence-informed onderwijzen’. Hij heeft bijgedragen aan het boek Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Hij werkt ruim vier jaar zonder cijfers in 2 en 3 VMBO BBL/KBL en werkt daarbij evidence-informed.

Dominique Sluijsmans is gepromoveerd onderwijskundige. Ze is na een universitaire loopbaan sinds 2007 werkzaam als lector in het hbo. Haar werk richt zich op het versterken van de formatieve functie van toetsing en hoe effectieve didactiek het formatief handelen van docenten kan versterken. Ze is medeauteur van de boeken Toetsrevolutie voor het voortgezet en hoger onderwijs en het recente boek Wijze lessen.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.