Project omschrijving

Michel Freriks

Onderwijsadviseur, Academica Business College

Evenement

Yaëlle van de Stolpe

Leerkracht/Leerteam voorzitter, Drie Koningen School

SESSIE

De docent aan zet

Tijdens deze presentatie staat het evidence-informed werken centraal. Aan de hand van een praktijkcasus laten we zien hoe een groep docenten, uit een leerteam, tot een evidence-informed interventie in de school is gekomen. Daarnaast laten we zien hoe onderzoek doen naar de eigen praktijk ingericht kan worden doormiddel van het functioneren als een professionele leergemeenschap. Welke vragen stellen docenten in een professionele leergemeenschap zichzelf? Hoe werkt (literatuur)onderzoek in de eigen praktijk? Waar haal je als docent de tijd en de kennis vandaan om dit goed uit te kunnen voeren?

BIO

Michel Freriks (MSc en MEd) is als docent, onderzoekers, adviseur en trainer actief geweest. Tijdens zijn masterstudie verdiepte hij zich in de cognitieve neurowetenschappen. Daarna haalde hij cum laude zijn eerstegraads bevoegdheid als biologiedocent. Tegenwoordig ligt zijn focus op de professionele ontwikkeling van docenten en hoe zij wetenschappelijke inzichten over leren en didactiek kunnen gebruiken om het beste uit hun leerlingen te halen. Hij is expert op gebied van onderzoek doen in school met behulp van de DATATEAM® methode en Lesson Study. Daarnaast traint hij groepen docenten tot teacher-leaders en begeleidt hij de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap.

Yaëlle van de Stolpe is 14 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en sinds 1,5 jaar leerteamvoorzitter en werkzaam op De Driekonigenschool in De Meern. Voorheen werkzaam als curriculumontwikkelaar voor de Brede School Academie in Utrecht ontwikkelt Yaëlle nu samen met een tiental andere leerkrachten een nieuw kenniscurriculum voor het basisonderwijs. Zij is vooral geïnteresseerd in het vergroten van de didactische en pedagogische kwaliteit van leerkrachten op basis van wetenschappelijk onderzoek.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.