Project omschrijving

Monique Volman

prof. dr., Universiteit van Amsterdam

Evenement

Linda van den Bergh

Lector, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

SESSIE

Werk Maken van Gelijke Kansen

In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op
een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen
om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?
Met deze keynote wordt ‘Werk maken van gelijke kansen’ gelanceerd, de nieuwste publicatie van Didactief, waarin onderzoeksresultaten op het gebied van gelijke kansen  worden vertaald naar de lespraktijk.
Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman selecteerden twintig kernpublicaties uit het internationale onderwijsonderzoek. Bea Ros en Monique Marreveld beschreven de kerninzichten met ruime aandacht voor praktische tips.

BIO

Monique Volman

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij combineert deze functie met het lidmaatschap van de Onderwijsraad. Daarnaast is zij o.a. lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW en van de Raad van Toezicht van de SLO en de Openschoolgemeenschap Bijlmer. In haar onderzoek staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Zij wil bruggen slaan tussen onderzoek en onderwijspraktijk en werkt nauw samen met leraren, schoolleiders en schoolbesturen, o.a. in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, die zich richt op vraagstukken met betrekking tot diversiteit in de klas.

Linda van den Bergh

Linda van den Bergh startte haar loopbaan als leerkracht basisonderwijs. Naast haar werk studeerde zij orthopedagogiek en volgde de research master behavioral sciences. Hier deed zij onderzoek naar de relatie tussen de houding van leraren ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond, hun verwachtingen van deze leerlingen en leerprestaties. Linda promoveerde op haar onderzoek naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren. Zij vertaalde haar proefschrift in een praktisch lesboek en website voor (aanstaande) leraren. Hiermee won zij in 2015 de NRO-VOR praktijkprijs. Inmiddels is zij lector waarderen van diversiteit bij Fontys OSO.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.