Project omschrijving

Sjoerd Verheijden

MSc

Evenement

Pierre Wolters

Bureau Wolters

Evenement

SESSIE

Werkhoudingsproblematiek: onderzoeken in plaats van constateren

In elke groep zitten leerlingen met een werkhoudingsprobleem. Het is vaak lastig om te duiden waar deze problematiek vandaan komt maar het inadequate gedrag roept (vaak onbewust) wat op bij de leerkracht. Bij werkhoudingsproblemen kan zich een spanningsveld ontvouwen met gevoelens van onvermogen, onmacht, frustratie, stress maar ook lage verwachtingen. Dat geldt voor de leerkracht maar ook de leerling. Om hierbij geen speelbal te worden met weinig kans op succes is het nodig dat we niet enkel constateren dat er sprake is van een werkhoudingsprobleem, maar vooral onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn. In deze lezing verkennen we deze oorzaken vanuit het oogpunt van het kind en de leerkracht om zodoende te komen tot een passende aanpak en een afgestemd aanbod.

BIO

Sjoerd Verheijden (MSc) is pedagoog en onderwijskundige. Met Pierre Wolters
vormt hij Bureau Wolters, dat uitgaat van optimaal en afgestemd onderwijs voor
iedere leerling. Ze professionaliseren leraren, schoolteams, ib’ers, directeuren en
samenwerkingsverbanden, verzorgen opleidingen en cursussen, ondersteunen
scholen bij het vormgeven van kwaliteitszorg en begeleiden kinderen en ouders.

Pierre Wolters verzorgt onder andere trainingen, cursussen en opleidingen voor schoolteams, intern begeleiders, directeuren, besturen en samenwerkingsverbanden. Samen met Sjoerd Verheijden vormt hij Bureau Wolters, dat uitgaat van optimaal en afgestemd onderwijs voor iedere leerling.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.