Project omschrijving

Tim Surma

Onderzoeker, Thomas More-hogeschool

Tine Hoof

Onderzoeker, Thomas More-hogeschool

Evenement

SESSIE

Maak jezelf niets wijs tijdens het studeren

Een belangrijk deel van de tijd die we doorbrengen in onderwijs gaat zitten in het studeren. Maar wat doet de leerling eigenlijk als die thuis achter de boeken zit? Veelgebruikte technieken blijken niet altijd even effectief te zijn. In deze presentatie wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek duidelijk wat werkt en wat niet werkt bij het studeren, zoomen we in op wat een school kan doen om het studeren van de leerlingen te optimaliseren, en bekijken we wat de rol van leraar, leerling en ouder daarbij kan zijn.

BIO

Tim gaf bijna twee decennia wiskunde aan een Vlaamse secundaire school en gaf ook algemeen-didactische vakken aan een lerarenopleiding. Na het behalen van zijn master in de Learning Sciences promoveert hij op dit moment aan het Welten-Instituut van de Open Universiteit en is hij Research Manager in het Centre of Future Proof Education bij Thomas More Hogeschool in België. Hij bouwt er expertise op over effectieve leerstrategieën en hoe deze leerstrategieën te gebruiken voor de klas. Hij gaf in Vlaanderen al vaker gesmaakte workshops en lezingen over hoe de wetenschap van het leren en de klaspraktijk elkaar kunnen versterken en beïnvloeden.

Tine Hoof is leraar secundair onderwijs en studiebegeleider. Daarnaast werkt ze als onderzoeker bij ExCEL, waar ze meewerkt aan een project omtrent effectieve studietips

ARCHIEF

Wat onze leraren (van de toekomst) moeten weten over leren

Moeten onze leraren (en onze leraren van de toekomst) weten hoe hun leerlingen leren? De vraag lijkt retorisch, want als het de taak van leraren is om lessen in te richten in functie van het leren van hun leerlingen, dan mag je toch verwachten dat leraren zelf ook weten hoe leerlingen het beste leren. Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over effectieve en efficiënte strategieën die breed inzetbaar zijn om het leren van leerlingen te bevorderen. Ze zijn zeer effectief, kosten even veel of zelfs minder tijd dan strategieën die minder goed werken, zijn gemakkelijk implementeerbaar en zijn onmiddellijk toepasbaar, over verschillende vakken en leerjaren heen. Het voorbije jaar onderzochten we in hoeverre deze effectieve leerstrategieën gecovered werden in het schriftelijke studiemateriaal van lerarenopleidingen in Vlaanderen en Nederland. Tijdens deze sessie verduidelijken en nuanceren we de resultaten van dit onderzoek en brengen we een bondig, handig bruikbaar overzicht van deze leerstrategieën en hoe die in te zetten in de klaspraktijk.

‘Desirable difficulties’ in de oefeningenles

Als leraar kun je je oefeningenles zo inrichten dat je leerlingen goed presteren tijdens die les. Soms blijkt achteraf dat die oefeningenles niet het gewenste resultaat had: op toetsen doen leerlingen het ondermaats op oefeningen die je nochtans had ‘gedrild’. Didactische ingrepen die echter ‘moeilijkheden’ lijken te veroorzaken voor de leerling, waardoor het tempo van het schijnbare leren in de les vertraagt, optimaliseren vaak het leren en de transfer op lange termijn. Robert Bjork noemde deze didactische manipulaties ‘gewenste moeilijkheden’ (desirable difficulties). Tijdens deze sessie zoom ik in op hoe we als leraar onze oefeningenles optimaal kunnen organiseren door die desirable difficulties bewust in te plannen.

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.