Project omschrijving

Wim van Dooren

Prof. Dr.

Evenement

SESSIE

Op zoek naar de obstakels in wiskundig redeneren

Terugkijkend op twee decennia van onderzoek naar wiskundig redeneren zie ik een rode draad: telkens kijk ik naar leerlingen (van diverse leeftijden) die fouten maken, vaak op taken waarvoor ze wel alle nodige kennis bezitten.
In deze lezing zal ik ingaan op onterecht denken in termen van verhoudingen als casus. Op basis van twee decennia onderzoek over verschillende domeinen (vraagstukken, meetkunde, kansrekenen, fysica, economie) zal ik uitleggen hoe verschillende onderzoekstechnieken en verschillende theoretische kaders nodig zijn om de obstakels voor wiskundig redeneren in kaart te brengen: cognitief-psychologische kaders, ontwikkelingspsychologie, socioculturele theorieën, en een gedegen vakdidactische (en historische) kennis van het domein.

BIO

Ik ben docent aan de KU Leuven, en doe hoofdzakelijk onderzoek over wiskundeleren en –onderwijzen in een breed leeftijdsbereik (van kleuters over leerlingen in het lager en secundair onderwijs tot en met wiskundige experts). Verschillende wiskundetopics komen aan bod: vraagstukken, algebra, verhoudingen, breuken, meetkunde, ruimtelijk denken, kansrekening, … Daarnaast doe ik onderzoek naar statistisch redeneren, de link tussen redeneren in fysica en wiskunde, en inzicht bij leerlingen in astronomische concepten.

De insteek bevindt zich doorgaans op het snijpunt tussen vakdidactiek, onderwijspsychologie en cognitieve psychologie

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.