Mark van der Veen

leraar/lerarenbegeleider, Primair Onderwijs

Workshop

Het motivatierecept

De motivatie van Nederlandse leerlingen staat behoorlijk ter discussie. De Nederlandse leerling is niet gemotiveerd volgens verschillende media. Ook in de discussie rondom de curriculumvernieuwing en de Staat van het Onderwijs wordt regelmatig gewezen op de lage leerlingmotivatie. Wat moeten we daar als leraar nu mee? Hoe zorgen we voor intrinsiek gemotiveerde leerlingen? Moeten we überhaupt wel sterk inzetten op intrinsieke motivatie? In mijn presentatie ga ik in op de wetenschappelijke achtergrond en discussie rondom motivatie en wat dit mogelijk betekent voor de praktijk. Aan de hand van onder meer verschillende wetenschappelijke motivatiemodellen en metaforen is het mijn doel u inzicht te geven in huidige theorie en discussie rondom motivatie, die u helpen om uw eigen standpunt te bepalen.

Meer info

Bio

Mark van der Veen is al geruime tijd leraar in het primair onderwijs. Ook heeft hij binnen zijn school de functie als lerarenbegeleider, waarbij hij zich onder andere buigt over het professionaliseringsbeleid en workshops organiseert voor collega’s. Hij studeerde af aan de Open Universiteit, waarbij hij zich o.a. richtte op het onderwerp motivatie. Mark vindt het enorm belangrijk dat de kloof tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk kleiner wordt. Hier draagt hij dan ook graag zijn steentje aan bij. Op twitter is hij te volgen onder de naam @markonderwijzer.

Archief

Amsterdam 2017

Kritisch denken bij vernieuwen in het onderwijs

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij kritisch kijken naar hun dagelijkse lespraktijk. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In de complexe wereld van het onderwijs hebben veel personen namelijk een mening over wat het beste is voor leerlingen, worden regelmatig onderzoeken aangehaald en gaan ook veel mythes rond die als waarheid worden gezien. Een kritische blik is dan ook belangrijk om te komen tot een goed onderbouwde aanpassing van de dagelijkse gang van zaken in het klaslokaal.

In mijn presentatie geef ik verschillende handvatten met betrekking tot kritisch denken bij vernieuwen in het onderwijs. Daarnaast ga ik aan de hand van praktijkvoorbeelden in op de gevaren die niet-kritisch denken met zich meebrengt en vertel ik hoe kritisch denken zich verhoudt tot het intuïtieve onderbuikgevoel.

Amsterdam 2018

Het motivatierecept

De motivatie van Nederlandse leerlingen staat behoorlijk ter discussie. De Nederlandse leerling is niet gemotiveerd volgens verschillende media. Ook in de discussie rondom de curriculumvernieuwing en de Staat van het Onderwijs wordt regelmatig gewezen op de lage leerlingmotivatie. Wat moeten we daar als leraar nu mee? Hoe zorgen we voor intrinsiek gemotiveerde leerlingen? Moeten we überhaupt wel sterk inzetten op intrinsieke motivatie? In mijn presentatie ga ik in op de wetenschappelijke achtergrond en discussie rondom motivatie en wat dit mogelijk betekent voor de praktijk. Aan de hand van onder meer verschillende wetenschappelijke motivatiemodellen en metaforen is het mijn doel u inzicht te geven in huidige theorie en discussie rondom motivatie, die u helpen om uw eigen standpunt te bepalen.