Hans van Luit

Hoogleraar Educatie & Pedagogiek – Orthopedagogiek CMO, Universiteit Utrecht

Sessie

Binnenkort beschikbaar

Meer info

Bio

De orthopedagoog Hans van Luit promoveerde op het onderwerp ‘Rekenproblemen in het speciaal onderwijs’. Nu is hij hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Hij is onder andere opleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen, hoofd Dyscalculie Expertisecentrum Nederland (Ambulatorium) en voorzitter van de Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.
Hans van Luit is sterk praktijk gericht en doet klinisch onderzoek naar voorkomen van rekenproblemen en diagnostiek van dyscalculie bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Verder verzorgt hij post academisch onderwijs tbv professionals op het terrein van diagnostiek en behandeling van mensen met dyscalculie.

Downloads

Download 2018 slides

Archief

Amsterdam 2018

Rekenproblemen of dyscalculie in het primair onderwijs

Effectief rekenonderwijs is geen sinecure. We doen al jarenlang pogingen om het rekenonderwijs te verbeteren, maar uit de PPON-gegevens blijkt telkens weer dat dit niet echt lukt. Hoe komt dat? In deze lezing moet ik het antwoord deels schuldig blijven, maar we weten dat het fundament voor goed leren rekenen gelegd wordt in groep 1 en 2. Daarin moeten we vooral investeren, om er voor te zorgen dat het verdere rekenen op een sterke basis is gestoeld. Eén van de mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen is beter zicht krijgen op de individuele prestaties van jonge kinderen vanaf 4 jaar, die moeite hebben met voorbereidend rekenen. Zowel het signaleren als gerichte ondersteuning in het kleuteronderwijs komen aan bod.
Maar lang niet alle kinderen profiteren in dezelfde mate van goede voorbereidende rekenhulp in de kleutergroepen. Zwak presterende rekenaars zijn een blijvende uitdaging. Sommigen hebben zodanige problemen dat er zelfs sprake is van dyscalculie. Daarom ga ik ook in op het onderscheid tussen rekenproblemen en dyscalculie, op basis van het protocol DDG, en hoe we in ons rekenonderwijs het beste kunnen omgaan met kinderen die het rekenen niet onder de knie krijgen.