OCW Dichtbij – Masterplan basisvaardigheden

Een goede basis voor een betere kans

OCW Dichtbij-conferentie Apeldoorn

Nog niet ingeschreven?

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Programma

13.00u – 13.30u

Inloop + informatiemarkt

13.30u –14.15u

Opening + Keynote door Iliass El Hadioui

14.30u – 15.30u

Ronde 1 met keuzesessies

15.30u – 16.00u

Pauze + informatiemarkt

16.00u – 17.00u

Ronde 2 met keuzesessies

17.00u – 18.00u

Pauze + diner + informatiemarkt + woordje OCW

18.00u – 19.00u

Ronde 3 met keuzesessies

19.00 – 19.30u

Afsluitende borrel

Nog niet ingeschreven?

De OCW Dichtbij-conferenties kennen alle vier eenzelfde opzet. We starten om 13.30 uur in de middag en openen met een plenaire keynote. Op 3 april in Apeldoorn verzorgt onderwijssocioloog Iliass El Hadioui deze keynote.

Plenaire opening
Iliass schetst drie trends die direct invloed hebben op de kansenongelijkheid en onderwijskwaliteit in het klaslokaal. Hij laat vervolgens zien, op basis van het grootschalige professionaliserings- en onderzoeksprogramma De Transformatieve School, dat het keren van deze trends vraagt om een collectieve reactie vanuit het professionele team. Kansengelijkheid, kwaliteitsverbetering en werken aan basisvaardigheden binnen het onderwijs vereisen een mentale shift bij leerlingen en professionals, en daarmee een verbetercultuur. Hij gaat daarom in op de interventies die bestuurders, schoolleiders en teamleiders kunnen plegen om deze transformatie in gang te zetten.

Keuzesessies
Na deze plenaire keynote maakt u als bezoeker steeds een keuze uit een aantal sessies in drie opeenvolgende rondes. Thema’s die hier aan bod komen zijn uiteraard de vier basisvaardigheden (taal, rekenen-wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid), maar ook overkoepelende thema’s zoals evidence-informed werken, het jonge kind, werken aan onderwijsverbetering, hoge verwachtingen en meertaligheid. Ook richten we samen met scholen podiumsessies in, waar andere scholen uit het primair en voortgezet onderwijs hun verbetertrajecten aan u presenteren.

Alle informatie rondom sprekers, sessies en onderwerpen die aan bod gaan komen tijdens deze conferentie verzamelen we op deze webpagina.

In samenwerking met researchED Nederland