Privacybeleid

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van researchED Nederland BV, Klaskit.com en researchED.eu.

researchED Nederland BV beheert de websites Klaskit.com en researchED.eu en voert samen met partners activiteiten uit voor klaskit.com en researchED.eu. researchED Nederland BV is gevestigd en kantoorhoudende aan de Snekerweg 3, 8701PZ, te Bolsward.  researchED Nederland BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

researchED Nederland BV kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

researchED Nederland BV maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u Klaskit.com of researchED.eu bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft, de laatste internetpagina die u hebt bezocht voordat u op de websites kwam en de pagina’s die u binnen de websites bezoekt.

Inschrijven evenement

Wanneer u deelneemt aan een evenement georganiseerd door researchED verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u zich inschrijft voor onze email lijst, u een account aanmaakt of als u een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam
 • contactgegevens (adres, telefoonnummer)
 • overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een account aanmaakt (voor het aanmaken van een account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die u op de Website plaatst
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld

Foto’s

Daarnaast worden de tijdens het evenement gemaakte foto’s en eventuele video’s op de website van researchED geplaatst.  Ook delen we impressie foto’s en filmpjes op social media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Dit beeldmateriaal gebruiken we voor promotiedoeleinden. Voor close-ups vragen we toestemming.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt, worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Klaskit.com en researchED.eu houden bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u precies gebruikt, maar houden wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan Klaskit.com en researchED.eu verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten aan u te verlenen
 • om u de gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Websites
 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken
 • om contact met u te onderhouden over of in het kader van de Websites en onze diensten
 • om u op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen (opt-in)
 • om fraude en misbruik te voorkomen
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties (opt-in)
 • om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten (opt-in).

De tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s maken en publiceren wij op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG) om een sfeerimpressie van het evenement te kunnen geven. Close-ups van u zullen wij alleen publiceren op grond van uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar , zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. De audio- en/of beeldopnamen in het kader van de openbare orde en veiligheid maken wij op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG) om de veiligheid van het evenement te waarborgen.

Websites Derden

In sommige gevallen kunt u via onze websites doorlinken naar websites van derden. researchED Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is researchED Nederland BV niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

De websites maken gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Klaskit.com en researchED.eu kunnen ook cookies bevatten van researchED Nederland BV. Hierdoor kunnen gegevens over het bezoekgedrag worden gecombineerd met gegevens van andere projecten van researchED Nederland BV.

Op basis van de gecombineerde gegevens worden segmenten samengesteld ten behoeve van adverteerders en sponsoren. Gegevens over individueel bezoekgedrag of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met adverteerders of andere derden. De privacystatement van researchED Nederland BV is van toepassing op deze gecombineerde gegevens.

Google Analytics

Klaskit.com en researchED.eu maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vindt u bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw profiel opneemt, kunnen niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die u op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als uw account in stand blijft. Als u uw account laat opheffen, worden de aan uw account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die u op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar uw persoon herleidbaar zijn.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang uw account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 5 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit voor het grootste deel zelf via de account pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek tot researchED Nederland BV richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@bntonderwijs.nl.

researchED Nederland BV zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal researchED Nederland BV de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. researchED Nederland BV stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien researchED Nederland BV de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt researchED Nederland BV de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien researchED Nederland BV niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan researchED Nederland BV de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van researchED Nederland BV via contact@researched.eu.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van researchED Nederland BV of een bericht sturen aan contact@researched.eu. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.