OCW Dichtbij - Masterplan basisvaardigheden

Een goede basis voor een betere kans

Welkom op de registratiepagina voor de conferenties van OCW Dichtbij – Masterplan basisvaardigheden. OCW Dichtbij wordt vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd.

Direct aanmelden

U bent van harte uitgenodigd voor een van de vier OCW Dichtbij-conferenties die verspreid over het land plaatsvinden. De conferenties zijn bedoeld voor alle po-, vo- en (v)so-scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2022 en 2023. OCW Dichtbij biedt inspirerende kennis en nieuwe inzichten over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Hiermee kunt u op een duurzame, evidence-informed wijze stappen zetten op het gebied van de basisvaardigheden.

Ook kunt u tijdens OCW Dichtbij deelnemers van andere scholen uit de regio ontmoeten. Iedere aanwezige school werkt aan verbetering van de basisvaardigheden, dus leer ook zeker van elkaar!

Regionaal verspreid

Onder aan deze pagina kunt u zich gratis aanmelden voor een van de vier conferenties:

  1. Woensdag 3 april 2024 in Apeldoorn – Klik hier voor het programma
  2. Donderdag 18 april 2024 in Amsterdam – Klik hier voor het programma
  3. Donderdag 23 mei 2024 in Groningen – Klik hier voor het programma
  4. Dinsdag 28 mei 2024 in ‘s-Hertogenbosch – Klik hier voor het programma

Het programma van iedere conferentie begint om 13.30 uur, met een inloop vanaf 13.00 uur. De laatste sessie duurt tot 19.00 uur, waarna we afsluiten met een borrel tot 19.30 uur. Het programma bestaat uit meerdere rondes met verschillende soorten sessies.

Het programma

De conferentie start om 13.30 uur met een plenaire sessie die in het teken staat van duurzame onderwijsverbetering door Iliass El Hadioui (3 april en 18 april) of Pedro De Bruyckere (23 mei en 28 mei).

Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui schetst drie trends die direct invloed hebben op de kansenongelijkheid en onderwijskwaliteit in het klaslokaal. Hij laat vervolgens zien, op basis van het grootschalige professionaliserings- en onderzoeksprogramma De Transformatieve School, dat het keren van deze trends vraagt om een collectieve reactie vanuit het professionele team. Kansengelijkheid, kwaliteitsverbetering en werken aan basisvaardigheden binnen het onderwijs vereisen een mentale shift bij leerlingen en professionals, en daarmee een verbetercultuur. Hij gaat daarom in op de interventies die bestuurders, schoolleiders en teamleiders kunnen plegen om deze transformatie in gang te zetten.

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Hij leidt met Leerpunt de Vlaamse evenknie van het NRO. Als spreker weet hij als geen ander op een inspirerende manier kennis en expertise uit het onderwijsonderzoek te verbinden aan de praktijk van alledag op onze scholen. Daarnaast is hij bekend als (co-)auteur van verschillende boeken over onderwijs en jongeren, zoals ‘Jongens zijn Slimmer dan Meisjes’, ‘Bijna alles wat je moet weten over Psychologie’, ‘Klaskit’ en het onlangs verschenen ‘Waarom moet mijn kind eigenlijk naar school’?

Vervolgens kunt u als deelnemer in drie rondes uw eigen programma volgen op basis van uw interesses. Per ronde kunt u kiezen uit meerdere sessies. Dit zijn kennis-, inspiratie- en podiumsessies waarvan u de beschrijving hieronder vindt. Vooraf inschrijven voor de sessies is niet mogelijk. U kiest op de dag zelf welke sessies u volgt.

Tussen de sessies door is er ruimte om deelnemers van andere scholen te ontmoeten en stands op de informatiemarkt te bezoeken.

13.00 – 13.30 uurInloop en informatiemarkt
13.30 – 14.15 uurPlenaire sessie over duurzame onderwijsverbetering
14.30 – 15.30 uurRonde 1 met keuzesessies
15.30 – 16.00 uurPauze en informatiemarkt
16.00 – 17.00 uurRonde 2 met keuzesessies
17.00 – 18.00 uurPauze met maaltijd en informatiemarkt
18.00 – 19.00 uurRonde 3 met keuzesessies
19.00 – 19.30 uurAfsluitende borrel

De sessies

Praktische kennissessies

Dit jaar organiseert het programmateam van het Masterplan basisvaardigheden OCW Dichtbij. De vier basisvaardigheden taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid staan daarom centraal in deze informatieve, praktische sessies.

Taal
Rekenen-wiskunde
Burgerschap
Digitale geletterdheid
Inspiratiesessies

In deze sessies gaat u aan de slag met een aantal leergebiedoverstijgende thema's, zoals evidence-informed werken, het jonge kind, hoge verwachtingen en ouderbetrokkenheid.

Podiumsessies voor scholen

Het Masterplan basisvaardigheden promoot leren van en met elkaar voor scholen. Daarom bieden we een aantal sessies aan waar andere scholen uit het primair en voortgezet onderwijs hun verbetertrajecten aan u presenteren.

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt is een aantal publieke partijen uit het onderwijsveld aanwezig. Deze bekende partijen kunnen bijdragen aan duurzame onderwijsverbetering op scholen.

Voor wie?

Zoals eerder genoemd zijn de OCW Dichtbij-conferenties bedoeld voor alle po-, vo- en (v)so-scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2022 en 2023.

Was u aanwezig bij de startbijeenkomsten in september 2023, neemt u deel aan een begeleid leernetwerk of krijgt uw school begeleiding van een onderwijscoördinator? Ook dan bent u van harte welkom bij de OCW Dichtbij-conferenties! Het sessieaanbod is groot en gevarieerd en sluit daarmee ook aan op de eventuele ondersteuningsstructuur waar uw school al gebruik van maakt. Wij leggen per situatie graag uit waarom ook u de OCW Dichtbij-conferenties niet zou moeten missen.

Ja, de OCW Dichtbij-conferenties zijn ook bedoeld voor scholen die aanwezig waren bij de startbijeenkomsten in september 2023. Het aanbod van de sessies op de OCW Dichtbij-conferenties is groter en gevarieerder dan bij de startbijeenkomsten. Voor de scholen die aanwezig waren bij de startbijeenkomsten is er deels sprake van overlap: de kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid zijn, met vergelijkbare inhoud, ook tijdens de OCW Dichtbij-conferenties te bezoeken. De andere sessies die op die dag worden aangeboden zijn anders van aard. Die gaan over leergebiedoverstijgende thema’s zoals het jonge kind, datagericht werken, hoge verwachtingen, kansengelijkheid en inspirerend leiderschap. Bovendien bieden we tijdens de OCW Dichtbij-conferenties een geheel ander type sessie aan: podiumsessies waarbij een aantal scholen hun verbetertraject presenteren. Tot slot bieden de OCW Dichtbij-conferenties de mogelijkheid om nog meer scholen uit de regio te ontmoeten.

Ja, de OCW Dichtbij-conferenties zijn ook bedoeld voor scholen die aanwezig waren bij de startbijeenkomsten in september 2023. Het aanbod van de sessies op de OCW Dichtbij-conferenties is groter en gevarieerder dan bij de startbijeenkomsten. Voor de scholen die aanwezig waren bij de startbijeenkomsten is er deels sprake van overlap: de kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid zijn, met vergelijkbare inhoud, ook tijdens de OCW Dichtbij-conferenties te bezoeken. De andere sessies die op die dag worden aangeboden zijn anders van aard. Die gaan over leergebiedoverstijgende thema’s zoals het jonge kind, datagericht werken, hoge verwachtingen, kansengelijkheid en werken aan onderwijsverbetering. Bovendien bieden we tijdens de OCW Dichtbij-conferenties een geheel ander type sessie aan: podiumsessies waarbij een aantal scholen hun verbetertraject presenteren. Tot slot bieden de OCW Dichtbij-conferenties de mogelijkheid om nog meer scholen uit de regio te ontmoeten.

Ja, de OCW Dichtbij-conferenties zijn ook bedoeld voor scholen die deelnemen aan de begeleide leernetwerken. Voor de scholen die deelnemen aan de begeleide leernetwerken zijn de OCW Dichtbij-conferenties een rijke aanvulling op de netwerkbijeenkomsten. Waar tijdens die bijeenkomsten wordt ingezoomd op schoolspecifieke uitdagingen en de rol van de schoolleider, zoomen we bij de OCW Dichtbij-conferenties uit naar het grote plaatje: het programmateam van het Masterplan basisvaardigheden wil de scholen die gebruikmaken van de subsidieregelingen Verbetering basisvaardigheden 2022 en 2023 informeren en inspireren over relevante thema’s die in relatie staan tot de basisvaardigheden en duurzame onderwijsverbetering. De kennis en nieuwe inzichten die scholen daar opdoen kunnen zij weer meenemen naar hun eigen leernetwerk. Tot slot bieden de OCW Dichtbij-conferenties de mogelijkheid om nog meer scholen uit de regio te ontmoeten.

Ja, de OCW Dichtbij-conferenties zijn ook bedoeld voor scholen die begeleiding krijgen van een onderwijscoördinator vanuit het ministerie van OCW. Voor de scholen die begeleiding krijgen van een onderwijscoördinator zijn de OCW Dichtbij-conferenties een rijke aanvulling. Het aanbod van de sessies op de OCW Dichtbij-conferenties is groot en gevarieerd. Er zijn kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De andere sessies gaan over leergebiedoverstijgende thema’s zoals het jonge kind, datagericht werken, hoge verwachtingen, kansengelijkheid en werken aan onderwijsverbetering. Bovendien bieden we tijdens de OCW Dichtbij-conferenties podiumsessies aan, waarbij enkele een aantal scholen hun verbetertraject presenteren. Tot slot bieden de OCW Dichtbij-conferenties de mogelijkheid om scholen uit de regio te ontmoeten. De kennis en nieuwe inzichten die scholen opdoen tijdens OCW Dichtbij kunnen zij weer meenemen naar hun eigen school.

Aanmelden

Hieronder kunt u zich voor een van de vier conferenties aanmelden. Alle scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2022 en 2023 zijn welkom, met een maximum van vier afgevaardigden per school.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail vanuit researchED Nederland. Deze partij is betrokken bij de organisatie van OCW Dichtbij – Masterplan basisvaardigheden en verzorgt onder meer de registratie en communicatie.

In samenwerking met researchED Nederland