Maak kennis met Ontwikkelkracht op 1 november!

Schoolteams kunnen zich komend voorjaar aanmelden om mee te doen aan Ontwikkelkracht: het programma om het onderwijs blijvend te verbeteren met een aanpak die écht werkt. Op woensdagmiddag 1 november a.s. laten we je graag kennismaken met het programma!

Ontwikkelkracht brengt onderwijspraktijk en onderzoek samen
Het programma is voor schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs blijvend verbeteren doen we door de onderwijspraktijk te verbinden met inzichten uit onderzoek. Schoolteams en wetenschappers werken samen via een lerende aanpak. Deze manier van werken leidt tot optimale ontwikkelkansen voor leerlingen en voor nog meer werkplezier voor leraren! Met middelen uit het Nationaal Groeifonds faciliteren we scholen om deel te nemen aan het programma.

Let op: er is beperkte parkeergelegenheid maar vanaf station Bilthoven is het wel te lopen.

Wat kun je verwachten van de kick-off?
Minister Mariëlle Paul, verantwoordelijk voor Primair en Voortgezet Onderwijs, zal aanwezig zijn om het officiële startsein te geven voor Ontwikkelkracht. Tijdens de kickoff neemt ze ook deel aan een interactief panelgesprek met het publiek. Inge de Wolf, een bijzonder hoogleraar op het gebied van Onderwijssystemen en verbonden aan Ontwikkelkracht, verzorgt een inspirerende sessie over het belang van evidence-informed werken in het onderwijs. Daarnaast vertelt Jeanne van Loon, programmamanager, hoe je als school kunt deelnemen aan Ontwikkelkracht vanaf schooljaar 2024-2025. Tijdens deelsessies staan de verschillende pijlers van Ontwikkelkracht centraal Na afloop is de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje te bespreken welke pijler het meest geschikt is voor jouw schoolteam.

Ontwikkelkracht werkt aan vier pijlers:

1

We versterken de onderzoeks- en verbetercultuur.

2

We maken kennis over de belangrijkste onderwijsvraagstukken vindbaar, toegankelijk en bruikbaar.

3

We ontwikkelen samen met onderzoekers kansrijke aanpakken voor grote onderwijsknelpunten.

4

We helpen scholen te leren van andere scholen, zodat ze met elkaar oplossingen vinden voor de problemen van nu.

Wij heten je graag welkom!
Uitgenodigd is iedereen die met zijn schoolteam wil werken aan het blijvend verbeteren van het onderwijs, zoals leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers. We heten jou en/of je collega’s op deze woensdagmiddag graag welkom op De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Kijk hieronder voor meer informatie over het programma en meld je snel gratis aan!

Programma

13:30-14:00 uur

Inloop

14:00-14.45 uur Plenaire sessie
 • Welkom door dagvoorzitter
  Jan van de Ven, researchED Nederland
 • Jan voert vraaggesprekje met gastheer Jeroen Croes
  Jeroen Croes, directeur-bestuurder De Werkplaats Kindergemeenschap
 • Keynote ‘Evidence-informed werken’
  Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar Onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht
  • Als deskundige op het gebied van onderwijs en onderzoek, zal prof. Inge de Wolf (Education Lab, Universiteit Maastricht) je inspireren met een lezing over de cruciale rol die evidence-informed werken kan spelen bij het verbeteren van het onderwijs op jouw school. Zij zal je meenemen in de essentie van evidence-informed werken en concrete handvatten bieden voor teams en scholen. Hierbij komen alle 4 pijlers van Ontwikkelkracht aan bod. Samen zullen we ontdekken hoe evidence-informed werken de sleutel is tot het vormgeven van een succesvol en impactvol team en school.
14:45-15:45 uur
 • Toelichting programma Ontwikkelkracht
  Jeanne van Loon, programmamanager Ontwikkelkracht
 • Dagvoorzitter laat deelnemers aan de vier pijlers aan het woord
 • Vraaggesprek met minister en startschot programma Ontwikkelkracht
  Minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs
15:45-16:00 uur

Korte pauze: verplaatsen richting deelsessies

16:00-17:00 uur Deelsessies

Tijdens de deelsessies kun je kennismaken met een van de pijlers en samenwerkende partijen binnen het programma:

Voor schoolteams die willen werken aan het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur.
Iliass El Hadioui, programmaleider De Transformatieve School
bekijk de podcast

Als schoolteam wil je het onderwijs binnen jouw school duurzaam verbeteren. Maar hoe pak je dat aan met de beperkte tijd en middelen die beschikbaar zijn? Samen met je collega’s kun je aan de slag met één van de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten binnen Ontwikkelkracht. De vraag vanuit jouw team staat centraal en vanuit het programma ontvang je expertise, coaching en tijd.

Het traject van de Transformatieve School is bedoeld voor leraren en schoolleiders en gericht op het laten groeien van alle leerlingen. Dit kan onder druk komen te staan als leerlingen te veel moeten laveren tussen hun buitenschoolse leefwereld en de schoolcultuur. De Transformatieve School werkt met scholen aan het voorkomen van deze dynamiek of het keren ervan. Dit doen ze door in te zetten op een effectieve verbetercultuur gericht op didactische en pedagogische kwaliteit, maar ook op schoolleiderschap. Het programma combineert professionalisering in de klas tijdens lesbezoeken en cultuurverandering tijdens collectieve sessies binnen het professionele team. De trainers en coaches binnen het programma zijn zelf ook leraar of schoolleider. Tijdens deze deelsessie verbinden wij voortdurend wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

Voor schoolteams die willen werken aan het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur.
Jasper Rijpma, initiatiefnemer GroeiKracht
bekijk de preview

Als schoolteam wil je het onderwijs binnen jouw school duurzaam verbeteren. Maar hoe pak je dat aan met de beperkte tijd en middelen die beschikbaar zijn? Samen met je collega’s kun je aan de slag met een van de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten binnen Ontwikkelkracht. De vraag vanuit jouw team staat centraal en vanuit het programma ontvang je expertise, coaching en tijd.

Ervaar hoe Groeikracht jouw team kan helpen bij duurzame onderwijsverbetering. Maak kennis met Groeikracht! Niet alleen in woord en beeld, maar we gaan ook daadwerkelijk samen aan de slag. Groeikracht sluit zoveel mogelijk aan bij de alledaagse schoolpraktijk, het is geen one-size-fits-all-aanpak. In deze sessie vertellen wij hoe je werkt aan de ambitie van de school en hoe je die vertaalt naar concrete doelen en acties. Dat doen we met inspiratie en onderbouwing uit de wetenschap én de praktijk. Verder delen we praktijkervaringen van scholen en ga je vooral praktisch aan de slag. Zo kun je al meteen bepaalde inzichten toepassen in je eigen schoolsituatie.

Voor schoolteams die zelfstandig kennis vanuit onderzoek willen opdoen.
Veronique van der Perk, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
bekijk de preview

Met kennis uit onderzoek je dagelijkse lespraktijk verrijken, hoe pak je dat aan? De informatie is niet altijd makkelijk vindbaar, toegankelijk of bruikbaar. Het NRO werkt aan toepasbare kennis over de belangrijkste onderwijsvraagstukken voor iedere leraar, schoolteam en schoolleider. Dit doen we op basis van wat er leeft in het onderwijs én in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals en onderzoekers. Zo versterken we samen de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens deze sessie nemen we je mee in waar je kennis van hoge kwaliteit kunt vinden én hoe je antwoord vindt op jouw eigen onderwijsvragen. Ook ontdek je hoe je zelf aan de ontwikkeling van kennis kunt bijdragen met jouw expertise en ervaring vanuit de praktijk. Ben je erbij op 1 november?

Veronique van der Perk foto credit: Wouter Keuris
Voor schoolteams die samen met onderzoekers onderwijsknelpunten willen oplossen.
Tijana Prokic Breuer, directeur Education Lab
bekijk de preview

Wil jij kansrijke aanpakken ontwikkelen voor onderwijsknelpunten? Binnen Ontwikkelkracht kun je deelnemen aan de co-creatielabs. Je gaat in nauwe samenwerking met onderzoekers nieuwe kennis creëren voor complexe onderwijsvraagstukken en implementeert deze in pilotvorm op je eigen school. Door deel te nemen in de co-creatielabs ontwikkel je je verder als expert, krijg je recente wetenschappelijke inzichten mee en deel je ervaringen met collega-leraren en schoolleiders van andere scholen. Je werkt mee aan kansrijke aanpakken voor je eigen school en voor alle scholen in Nederland.

Er zijn nu twee co-creatielabs van start gegaan. Het eerste is het TaalLab, dat zich richt op effectief taalonderwijs. Hoe kunnen we de dalende leesprestaties en leesplezier van leerlingen ombuigen? Het tweede, TeacherLab, is gericht op het aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren. Hoe kunnen we het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort in Nederland aanpakken? Dit zijn twee grote problemen waarvoor nieuwe interventies in Nederland nodig zijn, die we samen met leraren en onderzoekers willen bedenken, piloten en evalueren. Op deze wijze komen we tot duurzame verbetering van het taalonderwijs en de professionalisering van leraren. Als school kun je deelnemen aan een van deze twee labs.

Voor schoolteams die willen leren van of die juist hun kennis willen delen met andere scholen.
Arjan van der Meij, coördinator Expertscholen
bekijk de preview
bekijk de podcast

Leren van je collega’s, dat is wat we willen bereiken met de Expertscholen. Hanteer jij een bewezen effectieve werkwijze bij jou op school? En wil je die overdragen op andere scholen? Ontwikkelkracht biedt de mogelijkheid om expertschool te worden.

Wij bieden een traject van één schooljaar, waarin wij de expertise vastleggen, beschrijven en tegen het wetenschappelijk bewijs aanleggen. Daarna ga je aan de slag om deze kennis en vaardigheden overdraagbaar te maken. Als laatste wordt een programma ontworpen voor de ontwikkelscholen. Zo help je niet alleen de leerlingen op je eigen school, maar ook de leerlingen in de buurt. In deze deelsessie gaan we dieper in op de methodiek, maar beantwoorden we ook vragen als wat je eraan hebt als school.

17:00-17:05 uur

Plenaire afronding

17:05-18:00 uur

Hapje en drankje met de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek om te kijken welke pijler past bij jouw schoolteam.

Gratis

registreren

Ontwikkelkracht is geboren in de onderwijspraktijk. Het is een duurzame investering in het onderwijs met een looptijd van tien jaar. De onderwijsprofessional staat samen met de wetenschapper aan het roer. Door deze samenwerking ontstaat op de scholen uiteindelijk een lerende cultuur. Ons uitgangspunt blijft dat het altijd start vanuit de onderwijspraktijk en daarmee van, met én voor de scholen is. De uitvoering pakken we op met een aantal samenwerkende partijen.

Kijk voor meer informatie over het programma op www.programmaontwikkelkracht.nl.

Praktische informatie

De school heeft beperkte parkeergelegenheid. Indien je met de auto komt bestaat dus de kans dat je deze niet bij de school kan parkeren.
Voor de school is nog een ander parkeerterrein waar wellicht ruimte is, dit terrein is openbaar en wordt gedeeld door twee scholen en meerdere sportverenigingen. Parkeren is hier gratis.
Ook is er een gratis P+R-terrein. Adres voor navigatie: Rembrandtlaan 34, Bilthoven. De route is ook met borden aangegeven. Vanaf dit terrein is het 10-15 minuten lopen naar de school.

Ga met de trein naar Station Bilthoven. Dit kan bijvoorbeeld vanuit Amersfoort met de Sprinter richting Utrecht CS en vanuit Utrecht kun je de Sprinter richting Baarn nemen.
Vanaf Utrecht CS kun je ook bus 77 naar station Bilthoven nemen. Vanaf Amersfoort gaat er geen directe bus.

Vanaf station Bilthoven is het 10-15 minuten lopen naar De Werkplaats.

De opening en deelsessies zijn ingedeeld in de volgende ruimtes:

 • Opening en plenaire sessie – Kantine (G0.06)
 • Deelsessie De Transformatieve School – Theater (G0.01)
 • Deelsessie Groeikracht – Kantine (G0.06)
 • Deelsessie Nationaal Regieorgaan Onderwijzonderzoek – Team 1 (D0.01b)
 • Deelsessie Education Lab – Team 4 (D0.02a)
 • Deelsessie Expertscholen – Team 4 (D0.02b)
 • Plenaire afsluiting en borrel – Kantine (G0.06)

Om deze plekken makkelijker te vinden hebben we een plattegrond gemaakt:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

We sluiten de middag af met een borrel en hapjes in de kantine (G0.06) om 17.05 uur. Ook is er dan de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de personen achter de 4 pijlers.

Bij binnenkomst om 13.30 uur is er voor iedereen koffie en thee met een koek erbij.

Wanneer de deelsessies beginnen staan er bij de ruimtes waar deze zijn flesjes water klaar.

Uiteraard is er tijdens de borrel voor iedereen een hapje en een drankje.