Maak kennis met Ontwikkelkracht op 1 november!

Schoolteams kunnen zich komend voorjaar aanmelden om mee te doen aan Ontwikkelkracht: het programma om het onderwijs blijvend te verbeteren met een aanpak die écht werkt. Op woensdagmiddag 1 november a.s. laten we je graag kennismaken met het programma!

Ontwikkelkracht brengt onderwijspraktijk en onderzoek samen
Het programma is voor schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs blijvend verbeteren doen we door de onderwijspraktijk te verbinden met inzichten uit onderzoek. Schoolteams en wetenschappers werken samen via een lerende aanpak. Deze manier van werken leidt tot optimale ontwikkelkansen voor leerlingen en voor nog meer werkplezier voor leraren! Met middelen uit het Nationaal Groeifonds faciliteren we scholen om deel te nemen aan het programma.

Let op: er is beperkte parkeergelegenheid maar vanaf station Bilthoven is het wel te lopen.

Wat kun je verwachten van de kick-off?
We openen de kick-off met een inspirerende sessie over het belang van evidence-informed werken door Inge de Wolf. Zij is bijzonder hoogleraar Onderwijssystemen en ook verbonden aan Ontwikkelkracht. Daarnaast vertellen wij hoe je kan meedoen aan Ontwikkelkracht, zodat jouw schoolteam zich in het voorjaar kan aanmelden voor deelname in schooljaar 2024-2025. In deelsessies kun je kennismaken met de verschillende pijlers die wij binnen het programma aanbieden. Pilotscholen delen dan ook hun eerste ervaringen. We ronden af met de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek om te kijken welke pijler past bij jouw schoolteam onder het genot van een hapje en een drankje.

Ontwikkelkracht werkt aan vier pijlers:

1

We versterken de onderzoeks- en verbetercultuur.

2

We maken kennis over de belangrijkste onderwijsvraagstukken vindbaar, toegankelijk en bruikbaar.

3

We ontwikkelen samen met onderzoekers kansrijke aanpakken voor grote onderwijsknelpunten.

4

We helpen scholen te leren van andere scholen, zodat ze met elkaar oplossingen vinden voor de problemen van nu.

Wij heten je graag welkom!
Uitgenodigd is iedereen die met zijn schoolteam wil werken aan het blijvend verbeteren van het onderwijs, zoals leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers. We heten jou en/of je collega’s op deze woensdagmiddag graag welkom op De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Kijk hieronder voor meer informatie over het programma en meld je snel gratis aan!

Programma

13.30-14.00u

Inloop

14.00-15.15u Plenaire sessie
 • Welkom door dagvoorzitter
  Jan van de Ven, researchED
 • Welkom door de gastheer
  Jeroen Croes, directeur-bestuurder De Werkplaats Kindergemeenschap
 • Evidence-informed werken
  Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar Onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht
 • Meedoen aan Ontwikkelkracht
  Jeanne van Loon, programmamanager Ontwikkelkracht
15.15-15.30u

Koffie en thee

15.30-16.30u Deelsessies

Tijdens de deelsessies kun je kennismaken met een van de pijlers en samenwerkende partijen binnen het programma:

Voor schoolteams die willen werken aan het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur.
Iliass El Hadioui, programmaleider De Transformatieve School

Iliass El Hadioui laat zien, op basis van het grootschalige onderzoeksprogramma van De Transformatieve School, dat het keren van de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur vraagt om een collectieve reflex vanuit het professionele team. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende typen mindsets die deze collectieve reflex kunnen versterken dan wel verzwakken.

Deze inzichten zijn gebaseerd op systematisch wetenschappelijk onderzoek op 75 po-, vo- en mbo-scholen binnen het programma De Transformatieve School, dat vanwege de bewezen effectiviteit gekozen is binnen het consortium Ontwikkelkracht. Tijdens zijn voordracht verbindt Iliass voortdurend wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

Voor schoolteams die willen werken aan het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur.
Jasper Rijpma, initiatiefnemer GroeiKracht

Ervaar hoe Groeikracht jouw team kan helpen bij duurzame onderwijsverbetering.
Maak kennis met Groeikracht! Niet alleen in woord en beeld, maar we gaan ook daadwerkelijk samen aan de slag. We sluiten met Groeikracht zoveel mogelijk aan bij de alledaagse schoolpraktijk, Groeikracht is geen one-size-fits-all-aanpak. In deze sessie vertellen we je hoe we bij Groeikracht, samen met de schoolteams, aan de ambitie van de school werken en hoe we die vertalen naar concrete doelen en acties. Dat doen we met inspiratie en onderbouwing uit de wetenschap én de praktijk. Verder delen we praktijkervaringen van scholen en gaan we vooral praktisch aan de slag. Zo kun je al meteen bepaalde inzichten toepassen in je eigen schoolsituatie

fotograaf: Wouter Keuris
Voor schoolteams die zelfstandig kennis vanuit onderzoek willen opdoen.
Veronique van der Perk, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Je lespraktijk verrijken met kennis uit onderzoek, hoe ga je van start? Met kennis uit onderzoek je dagelijkse lespraktijk verrijken, hoe pak je dat aan? De informatie is niet altijd makkelijk vindbaar, toegankelijk of bruikbaar. Het NRO werkt aan toepasbare kennis over de belangrijkste onderwijsvraagstukken voor iedere leraar, schoolteam en schoolleider. Dit doen we op basis van wat er leeft in het onderwijs én in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals en onderzoekers. Zo versterken we samen de kwaliteit van het onderwijs.Tijdens deze sessie nemen we je mee in waar je kennis van hoge kwaliteit kunt vinden én hoe je antwoord vindt op jouw eigen onderwijsvragen. Ook ontdek je hoe je zelf aan de ontwikkeling van kennis kunt bijdragen met jouw expertise en ervaring vanuit de praktijk. Ben je erbij op 1 november?

Voor schoolteams die samen met onderzoekers onderwijsknelpunten willen oplossen.
Inge de Wolf, directeur Education Lab

Nadere informatie over deze sessie en de spreker volgt zo snel mogelijk.

Voor schoolteams die willen leren van of die juist hun kennis willen delen met andere scholen.
Arjan van der Meij, coördinator Expertscholen

Leren van je collega’s. Dat is wat we willen bereiken met de Expertscholen. Een school die ergens heel goed in is, ondersteund door kennis uit de wetenschap, ondersteunt en coacht een aantal Ontwikkelscholen.

Om Expertschool te worden bieden we een traject aan van één schooljaar waarin we jullie expertise vaststellen, beschrijven en tegen het wetenschappelijk bewijs aanleggen. Daarna gaan we aan de slag om deze kennis en vaardigheden overdraagbaar te maken. Als laatste ontwerpen we dan een programma voor de Ontwikkelscholen.
In deze sessie gaan we dieper in op de methodiek maar beantwoorden we ook vragen als: “Wat hebben wij eraan als school?”

16.30-16.45u

Plenaire afronding

16.45-18.00u

Hapje en drankje met de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek om te kijken welke pijler past bij jouw schoolteam.

Gratis

registreren

Ontwikkelkracht is geboren in de onderwijspraktijk. Het is een duurzame investering in het onderwijs met een looptijd van tien jaar. De onderwijsprofessional staat samen met de wetenschapper aan het roer. Door deze samenwerking ontstaat op de scholen uiteindelijk een lerende cultuur. Ons uitgangspunt blijft dat het altijd start vanuit de onderwijspraktijk en daarmee van, met én voor de scholen is. De uitvoering pakken we op met een aantal samenwerkende partijen.

Kijk voor meer informatie over het programma op www.programmaontwikkelkracht.nl.