de researchED Nederland Podcast afl. 46

met Jeanne van Loon

27/10/2023

Audioversie:

In deze podcast

Jeanne van Loon startte in november 2022 bij het ministerie van OCW als kwartiermaker voor het Programmabureau Ontwikkelkracht en is sinds april 2023 aangesteld als Programmanager Ontwikkelkracht bij OCW. Hiervoor werkte ze als MT-lid bij de directie Kennis van het ministerie van OCW en deed ze de nodige ervaring op als projectleider en programmamanager aangaande evidence-informed beleidsvorming op het terrein van Volksgezondheid en Zorg. Met Jeanne van Loon verkent Jan van de Ven de bredere ambitie van Ontwikkelkracht en de specifieke rol daarbinnen van het Programmabureau Ontwikkelkracht van OCW.