Hartger Wassink

Coördinator NIVOZ Denktank

Workshop

Kennis over onderwijs: feiten, verhalen en waarden

Iedere onderwijskundige beslissing is altijd ook een normatief-pedagogische beslissing. In onderwijskundig onderzoek en ook in de lerarenopleiding blijven de normatieve uitgangspunten helaas vaak impliciet. Dit leidt ertoe, dat leraren het risico lopen hun beslissingen te baseren op een eenzijdig type onderwijskundige kennis: de feiten. Maar naast de feiten, doen de verhalen ertoe. De verhalen van de leerlingen om te beginnen, maar ook de verhalen van de leraren zelf. Deze geven context, en laten zien in welke gevallen welke feiten meer relevant zijn dan andere.
Tot slot zijn die verhalen een ingang op onderliggende waarden. Gelijkheid, ontplooiing, verbondenheid, vertrouwen zijn waarden die velen in het onderwijs onderschrijven. De vraag is of, en hoe we ze in het dagelijks werk als leraar als richtsnoer kunnen gebruiken.
Door feiten, verhalen en waarden te combineren, ontstaat er zicht op de breedte en diepte van de professionele afwegingen die leraren dagelijks maken. Door verhalen en waarden expliciet te betrekken, zijn leraren in staat zich ook op de morele dimensie van hun vak professioneel te ontwikkelen.
In deze workshop licht ik bovenstaande uitgangspunten toe, en oefenen we ermee aan de hand van concrete voorbeelden uit lessituaties.

Meer info

Bio

Hartger Wassink is onderzoeker en adviseur in het onderwijs. Hij werkt voor Stichting NIVOZ, waar hij zich als coördinator van de NIVOZ Denktank richt op het faciliteren van de dialoog tussen onderzoekers en professionals over betekenisvol onderwijsonderzoek.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar