researchED Nederland Nieuwspagina

Welkom op onze nieuwspagina, waar we het nieuws uit onze nieuwsbrieven bundelen.
Blog van de maand nr. 8 – Sanne Kuijt
Ons blog is dit keer geschreven door schoolleider in opleiding Sanne Kuijt. Hij werkt op de Willibrordschool in Vleuten, Utrecht, bij stichting Wijs!. Zijn column komt voort uit een essay van Hannah Arendt. Motto: hoe beter wij ons ambacht kennen, des te meer ons aanzien zal groeien. Hij start met een link naar het maken en componeren van muziek, met de actualiteit (zonder geloofsovertuiging) van de Matthäus-Passion naar het leren van kinderen. 
Blog van de maand nr. 7 – Iwan Raats
Deze keer een korte bijdrage van basisschoolleerkracht Iwan Raats. Iwan werkte in Londen bij NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) en werkt nu op The British School of Amsterdam. Hij neemt je mee naar een alternatieve manier van differentiëren.
Hoorn, Noord-Holland, Nederland, 2–9-2020

Portretten TechniekPact West-Friesland. 
Kinderopvang Lief voor de Rabobank voor de Westfriese Zaken(Photo by: Guillaume Groen / De Beeldunie )
Er is al jaren veel te doen om de staat van het Nederlandse onderwijs. PISA-resultaten die achteruit hollen, leerlingen die niet goed meer kunnen lezen en rekenen en en mensen die op sociale media elkaar blijven bekritiseren op onderwijsvisies en aanpak. Moet de overheid de regie pakken en veel meer bepalen hoe er les gegeven moet worden? Martin Ooijevaar schrijft hierover deze maand de researchED-gastcolumn.
Blog van de maand nr. 5 – Adrie Visscher
Wereldwijd wordt jaarlijks enorm veel geld geïnvesteerd in de professionalisering van leraren die in het onderwijs werkzaam zijn. Om een idee te geven, in de USA is dat jaarlijks zo’n 18 miljard per jaar! In Nederland gaat het ook om grote bedragen en een voor de hand liggende vraag is dan ook wat het effect daarvan is. Adrie Visscher legt uit wanneer het vooral effectief is.
Start onderzoek Pageturner binnen TaalLab
Start onderzoek Pageturner binnen TaalLab Stel je kunt ouders op een makkelijke manier stimuleren om hun kleuters thuis dagelijks voor te lezen. Júist ouders die dat (nog) niet doen. Draagt dit dan bij aan de taalontwikkeling van deze kinderen? Binnenkort start binnen TaalLab een onderzoek naar het programma Pageturner van Vinci, en we zoeken hiervoor nog deelnemende scholen. Hoe je mee kunt doen en wat het je oplevert als school, vertellen we je graag tijdens de Labdag van TaalLab op woensdagmiddag 24 januari. Pageturner […]
Blog van de maand nr. 4 – Josien Boetje
Navigeren door de Informatiejungle in het AI-tijdperk: Een Nieuwe Kijk op Digitale Informatievaardigheden. Dit gastblog heeft als doel te onderzoeken hoe generatieve AI de benodigde digitale informatievaardigheden beïnvloedt: welke competenties (kennis, vaardigheden, en houdingen) hebben leerlingen nodig effectief en betekenisvol te leren met generatieve AI?
Blog van de maand nr. 3 – Marcel Lemmens
‘Bijna een kwart van de 15-jarigen leest niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving.’ Zo begint een artikel over de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren in de Volkskrant van 8 juli. Het is de zoveelste keer dat de resultaten van het wereldwijde PISA-onderzoek naar leesvaardigheid worden verdraaid. Het is het zoveelste voorbeeld van een vertekende kijk op lezen. Je wordt er duizelig van. Voor mijn nieuwe boek Een andere kijk op lezen ging ik op ontdekkingsreis door de wereld van het lezen om de stelligheid van uitspraken en ideeën over lezen te onderzoeken. En wat blijkt? Elke nuance in de berichtgeving ontbreekt, niet alleen als het gaat om het PISA-onderzoek.'
Blog van de maand nr. 2 – Lidy Peters
In dit blog pleit ik ervoor de term NT2 in relatie tot leerlingen af te schaffen, in het onderwijs op een andere manier om te gaan met hun meertaligheid en thuistalen op een actieve manier in te zetten in dienst van het leerproces van de leerling. Dit doe ik aan de hand van een korte terugblik, ik beschrijf de huidige stand van zaken vanuit wetenschappelijke inzichten, de voorwaarden om meertalige ondersteuning te kunnen geven en ik besluit met praktijkvoorbeelden.
Gastschrijvers gezocht
Denk je ook dat onderwijs nóg beter kan worden door het gebruik van relevante en toepasbare kennis uit onderzoek? Zou je alle abonnees van onze nieuwsbrief iets willen vertellen, leren, kennis laten maken of inspireren met een eenmalige column? Dit is je kans! researchED Nederland biedt (vanaf nu) elke maand een onderwijsprofessional de kans om voor een publiek van duizenden onderwijsprofessionals via onze nieuwsbrief en socialmediakanalen een column / blog te schrijven.
Blog van de maand nr. 1 – Jan Tishauser
Het is altijd een eer als je de aftrap mag doen; in dit geval voor het gastblog in onze nieuwsbrief. Maar ik vind het ook wel een beetje spannend, omdat met de aftrap ook de toon wordt gezet en over die toon wil ik het graag hebben. Jaren geleden schreef ik mijn eerste blogje over ‘evidence based’ onderwijs