Spreken bij een researchED-congres

Wil je een sessievoorstel indienen? Lees dit dan eerst.

Heeft u deze informatiepagina al een keer gelezen?

Over researchED Nederland

researchED is een internationale beweging van en voor docenten met het doel om (onderwijs-)onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

We doen dit in de eerste plaats door laagdrempelige congressen te organiseren waar onderzoekers, docenten en anderen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij onderwijs en onderzoek elkaar kunnen ontmoeten. Sprekers verzorgen sessies van 40 minuten. Het is niet langer acceptabel voor het onderwijs dat beslissingen genomen worden op basis van onderbuikgevoelens en ideologie. researchED heeft als doel om de dialoog tussen onderzoek en de praktijk faciliteren.

Onze waarden

De onderzoekswijsheid van leraren vergroten, zodat zij over de kritische vaardigheden beschikken die nodig zijn om de kwaliteit van het onderzoek dat ze tegenkomen, uit te dagen en te begrijpen.

Zoveel mogelijk partijen die te maken hebben met onderwijsonderzoek bij elkaar brengen – bijvoorbeeld leraren, academici, onderzoekers, beleidsmakers, lerarenopleiders – met het doel om ​​positieve relaties op te bouwen zodat multidisciplinaire expertise met elkaar in verband wordt gebracht

Het bevorderen van de samenwerking tussen de gebruikers van onderzoek en onderzoekers, zodat docenten meer betrokken raken bij de vragen die gesteld worden voor onderzoek om te beantwoorden, de gegevens die in dat proces worden gegenereerd en bij het beschouwen van de betekenis van die gegevens.

Leraren helpen zo veel mogelijk op de hoogte te blijven van belangrijke belemmeringen – bijv. vooroordelen – in hun eigen inzichten in leren en onderwijs, en hen in staat stellen de beste methoden voor empirisch onderzoek en analyse op die gebieden te vinden.

Waar mogelijk onderzoek bevorderen van elke discipline waarvan is aangetoond dat deze een significante impact heeft op het onderwijs; onderzoek uitdagen waarvan de robuustheid onvoldoende is, of waarvan is aangetoond dat het gebaseerd is op twijfelachtige methodieken.

Verkennen ‘wat werkt’ op het gebied van onderwijs, en de betekenis van deze concepten voor de praktijk onderzoeken; de beperkingen van wetenschappelijk onderzoek onder ogen zien, maar ook de kansen die het biedt.

Wat voor sprekers zoeken wij?

Wij zoeken sprekers die willen helpen om de kloof tussen praktijk en onderzoek te dichten. 

We accepteren alle bijdragen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

We verwelkomen inzendingen van sprekers uit vele onderwijsdomeinen: nieuwopgeleide docenten, academici, beleidsmakers, onderzoekers, statistici, eenieder die iets kan leveren dat voldoet aan ten minste enkele van bovenstaande criteria. researchED verwelkomt inzendingen van alle mensen, ongeacht etniciteit, seksualiteit of geslacht.

We vragen van alle sprekers de bereidheid om hun bewijsmateriaal met hun publiek te bespreken als hen dat wordt gevraagd. Hoe onderbouw je wat je beweert? Het is duidelijk dat de definitie van bewijsmateriaal varieert van sessie tot sessie, maar anekdotisch bewijs is niet voldoende.

Wat kun je als spreker verwachten?

Om de prijzen van het landelijk congres zo laag mogelijk te houden voor bezoekers, vragen we van alle sprekers hun vrijwillige inzet. Van ons kun je het volgende verwachten:

Selectieproces

Wij kijken kritisch naar alle inzendingen.

Alle inzendingen worden door ons beoordeeld op geschiktheid, hoe ze in de vorm en inhoud van de dag passen, hoe ze overlappen met andere sessies en hoe ze de hierboven beschreven doelen dienen. De programmamanager overlegt intern en neemt zo snel mogelijk een besluit. Houd er rekening mee dat het even kan duren voor je een antwoord krijgt. Aarzel niet een e-mail te sturen om ons eraan te herinneren.

Klaar om een voorstel in te dienen?

Met deze checklist weet je wat je nodig hebt.

Voor elk spreker die meedoet:
Ga naar de bovenkant