Over researchED Nederland

Inleiding

researchED Nederland heeft als maatschappelijke opdracht het dissemineren van evidence-informed onderwijsinhoud om zo het Nederlandse onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit doen we onder andere door tegen een zo laag mogelijke prijs leraren in contact te brengen met evidence informed inhoud op congressen en via andere content, zoals podcasts, online masterclasses, webinars en realtime-voorbeeldlessen. Dit doen we gratis of tegen lage (ticket) prijzen in co-creatie met stakeholders en maatschappelijke organisaties. ResearchED Nederland kan vanwege haar onafhankelijke, niet-politieke positie in het onderwijsveld, leraren op een unieke manier bereiken. ResearchED Nederland is het werkbedrijf dat is gelieerd aan de (ANBI) Stichting ResearchED Nederland.

researchED Nederland levert een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van leraren en geldt als de grootste professionele grassroots-leergemeenschap in ons onderwijs. Het biedt leraren de kans om een-op-een in contact te komen met de beste (internationale) onderwijsonderzoekers en hun onderzoek, fungeert als de kraamkamer van nieuw onderwijstalent dat praktijk en onderzoek aan elkaar weet te verbinden en creëert een podium voor leraren en schoolleiders om de best practices uit ons onderwijs met elkaar te delen. Deelname binnen de researchED-community maakt leraren, schoolleiders, onderwijsonderzoekers en alle andere onderwijsprofessionals onderdeel van een internationaal onderwijsnetwerk met een drang naar beter onderwijs

“Tijdens de veertig jaar, dat ik onderzoek doe naar leren en instructie, heb ik nooit een congres bezocht die zo informatief of zo enerverend is als researchED. Het congres is een unieke combinatie van onderwijsonderzoek van hoge kwaliteit dat relevant is voor de onderwijspraktijk, de beste onderzoekers die echt om leraren en leerlingen geven, en relevante informatie die toegankelijk/begrijpelijk is voor leraren. Als je naar één congres (kunt) gaan, ga dan naar DEZE.”
Prof. dr. Paul A. Kirschner
Emeritus Hoogleraar, Open Universiteit

researchED is een door leraren geleide grassrootsbeweging die als doel heeft de onderzoekgeletterdheid van leraren te verhogen en nieuwe manieren van professionele ontwikkeling te ondersteunen. De belangrijkste activiteit van researchED is het organiseren van congressen waar leraren, onderzoekers, schoolleiders en andere stakeholders uit het onderwijsveld bijeen komen. Zonder (financiële) ondersteuning is researchED onmogelijk, researchED en Stichting ResearchED Nederland werken graag samen met partijen waarmee we een gezamenlijk belang delen; goed onderzoek daar krijgen waar het het hardst nodig is en in bredere zin het belang van goed onderwijs.

researchED wordt geleid door Tom Bennett gesteund door onder andere Stichting ResearchED Nederland en het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) in Nederland.

In 7 jaar tijd hebben al meer dan 3600 leraren de landelijke congressen van researchED Nederland bezocht.

researchED vertegenwoordigt de noodzaak die leraren voelen om zichzelf bovenaan de onderwijspiramide te zetten en invloed te krijgen op hoe zij meester worden in hun ambacht. Op researchED-congressen komt een schat aan informatie voorbij over hoe leraren onderzoek kunnen gebruiken in de dagelijkse lespraktijk. Net zo belangrijk zijn de kritische geluiden over de plaats en invloed van onderzoek binnen het onderwijsveld. Alle sprekers op researchED-conferenties zien af van een beloning zodat de toegangsprijs laag kan blijven en zoveel mogelijk leraren de kans krijgen om het evenement te bezoeken, leraren offeren een vrije zaterdag op en betalen een toegangsprijs om in gesprek te kunnen gaan en te lunchen met de scherpste geesten uit het onderwijsveld. Onder de sprekers bevinden zich beleidsmakers, onderzoekers met een internationale reputatie, schoolleiders en leraren, die vertellen hoe op basis van onderzoeksuitkomsten het leren in de klaslokalen versterkt kan worden.

Onze waarden

Kenmerken

Nieuwe manier van professionaliseren

Geen enkel onderzoekscongres in Nederland trekt zoveel leraren als een researchED-congres, laat staan op een zaterdag en tegen betaling en er zijn weinig congressen met zoveel absolute toponderzoekers uit het (internationale) onderwijsveld.

De samenkomst van hoofdzakelijk leraren, onderzoekers, schoolleiders, beleidsmakers en edu-bloggers levert een unieke dynamiek op. Leraren en sprekers kunnen de hele dag workshops volgen, in gesprek gaan met elkaar en ideeën uitwisselen. Veruit de meeste sprekers zijn de gehele dag aanwezig en geven niet alleen een workshop, maar bezoeken ook elkaars workshops en werken aan hun eigen kennisverbreding. Sprekers en bezoekers lunchen bewust gezamenlijk, zodat ook hier het gesprek verder kan gaan. Leraren kunnen kennis nemen van laatste ontwikkelingen in het onderwijsonderzoeksveld, maar krijgen ook de kans om (kritisch) feedback te geven op de toepasbaarheid van onderzoek of praktische obstakels. Zowel spreker als bezoeker leren hiervan.

Internationaal sprekersnetwerk

researchED is in 2013 in het Verenigd Koninkrijk ontstaan, inmiddels heeft zich een netwerk van 100+ sprekers gevormd die de doelstelling van researchED onderschrijven en zich tegen onkosten beschikbaar stellen voor rED conferenties. Een greep uit onderzoekers die regelmatig voor researchED optreden:

Prof. dr. Paul A. Kirschner

Emeritus Hoogleraar Onderwijspsychologie, Open Universiteit

Inge de Wolf

Hoogleraar Universiteit Maastricht & directeur Education Lab

Prof. dr. Jelle Jolles

Universiteitshoogleraar Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Pedro De Bruyckere

pedagoog en onderzoeker, Universiteit Utrecht / Leerpunt

René Kneyber

Docent, Auteur, Columnist

Gerdineke van Silfhout

vakexpert Nederlands bij het SLO

Prof. dr. Dylan Wiliam

Emeritus Professor of Educational Assessment, University College London, UK/US

Eva Hartell

PhD & certified teacher, Haninge and KTH Royal Institute of technology

Hoge kwaliteit

researchED bewaakt de kwaliteit van de sprekers en workshops. Op een researchED-congres is ruimte voor veel meningen en theorieën en niet alle sprekers zijn het per se met elkaar eens, dit is juist de kracht van een researchED-congres. Er is echter wel een harde eis; alle onderzoeken die aan bod komen tijdens de workshops en lezingen moeten een degelijke wetenschappelijke basis hebben.

Onafhankelijk

researchED ontleent zijn bestaansrecht in de eerste plaats aan de drang die leraren hebben om beter te worden in hun vak en in de tweede plaats aan de drang die onderzoekers hebben om hun onderzoek naar de praktijk brengen. researchED erkent het belang van het creëeren van politiek en maatschappelijk draagvlak en gaat daarom altijd in gesprek met lokale of regionale stakeholders. Om trouw te kunnen blijven aan zowel leraren als onderzoekers weert researchED directe inmenging van commerciële, maatschappelijke of politieke entiteiten; researchED maakt geen afspraken en doet geen toezeggingen over wie er spreken op een congres of de inhoud van de workshops. Uitgangspunt bij sponsoring/ondersteuning van zowel maatschappelijke, politieke als commerciële partijen is het gezamenlijke belang om goed onderzoek daar te krijgen waar het het hardst nodig is en in bredere zin het belang van goed onderwijs.

Toegankelijkheid

researchED rekent een lage toegangsprijs (±€85) in verhouding tot de kwaliteit en de  breedte van het sprekersaanbod, daarnaast heeft researchED een groot aantal kaarten beschikbaar tegen een kortingstarief (±€25) dit zorgt er voor, dat de prijs zo min mogelijk een obstakel vormt. Verder wordt het congres altijd op een zaterdag georganiseerd, zodat leraren niet uitgeroosterd hoeven te worden en sprekers geen vrije dag hoeven te regelen.

Quotes, testimonials, tweets

researchED heeft duizenden leraren en honderden onderzoekers overtuigd van haar waarde. Hieronder enkele quotes, testimonials en social media-uitingen.

Quotes

“[Een] researchED-conferentie is een soort Lowlands voor leraren.” “... zonder de wetenschap, en plekken als researchED, zou ik niet ver komen.”
“researchED Nederland is echt met stip het beste jaarlijkse evidence-informed onderwijscongres. ‘Wat werkt en wat werkt niet’ concreet toegelicht. Echt top.”
“Een paar jaar researchED en de kloof tussen onderzoek en de onderwijspraktijk zal verdwijnen als sneeuw voor de zon.”
“Het keuzepalet aan lezingen en workshops op researchED Amsterdam in januari is als de snoeptrommel na vastentijd en dat voor [onder de €100]. Een keuze maken is dan ook niet eenvoudig.”

Testimonials

‘ResearchED is the first organisation to bring together teachers administrators, and researchers into the same space for the kinds of frank exchanges they need to have if teaching is to become evidence facing- in other words a profession, with all that entails. That there is a need and hunger for this organization within teaching may be adduced by researchED’s explosive international growth. It has the potential to be a revolutionary force in education, professional development, teacher training, and the way that teachers engage with research, and vice versa.’
Professor Daniel Willingham
University of Virginia, USA
‘As far as I am concerned, researchED is one of the most exciting and important developments in education in recent years. By providing a way of engaging practicing teachers with cutting edge research, it provides, in my view, the best opportunity we have of using research in a principled way in teaching. As such I think it is the best hope for increasing the professional status of teaching.’
Dylan Wiliam
Emeritus Professor of Educational Assessment, University College London

Tweets

Financering

researchED Nederland heeft de komende jaren (charitatieve) financiering nodig, om haar onafhankelijk te kunnen behouden, een professionaliseringsslag te kunnen maken en om te kunnen groeien naar meerdere thematische en verdiepingscongressen. Daarnaast heeft researchED Nederland de ambitie om een gebruiksvriendelijk archief van alle lezingen en workshops te ontwikkelen en scholen te kunnen ondersteunen bij het toepassen van interventies op basis van nieuwe onderwijskundige inzichten. Het landelijke congres behoeft ±€155.000 aan financiering, de 4 gewenste specialistische congressen waar we op de korte termijn naar toe willen groeien kosten ±€110.000 per congres. Eventuele overschotten en inkomsten uit kaartverkoop worden aangewend voor doorontwikkeling van het concept en ter versterking en professionalisering van de organisatie.

Wat kunt u doen als u ons wil ondersteunen?

Neem contact met ons op via sponsoring@researchED.eu, via 0518 48 21 22 of vul het contactformulier in. We gaan graag in gesprek over sponsormogelijkheden en de kansen die u dit biedt.

Afhankelijk van in welke mate u wilt participeren en wat bij u past kunt denken aan de volgende mogelijkheden:

Maar bovenal draagt u bij aan beter onderwijs in Nederland!

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ga naar de bovenkant