Linda van den Bergh, Karin Diemel – Hoe kijk jij naar diversiteit? De relatie tussen perceptie van leerlingen en het handelen in de klas.