Thuiszitten: daarom een blijvend fenomeen

Hans Pollen

Omschrijving

Doelstelling Thuiszitterspact: 2020 niet langer dan 3 maanden thuiszitten. Doelstelling wordt niet gehaald, omdat er fundamenteel niets is veranderd. Doelstelling wordt wel gehaald, omdat schuivende panelen optische afdekken. Er blijft dus werk aan de winkel.
Passend onderwijs gaat goed, totdat casuïstiek ontstaat. Door reconstructie van tientallen casussen, weten we wat er aan scheelt: ontbrekende visie in de praktijk op samenwerken, toevoegen van waarde voor 1 kind, verkokerde werktheorieën en verantwoordingslijnen. We weten ook wat er aan is te doen. Preventief: kennisgroei waardoor effectiever signaleren en verzuim voorkomen; expliciteren van leer- en doceeropvattingen, waardoor afstemming met zorg. Curatief: projectmatig en procesmatig werken.
We belichten eerst de problematiek. Daarna worden oplossingsrichtingen geboden.

Sessieopname

Directeur
ACT!

Functies: leraar, onderwijsadviseur, opleidingsmanager, directeur, Programmamanagement min. OCW, internationale HRM-projecten, Curriculum designer (MBA voor educatie) directeur ACT!
Studie: leerpsychologie/onderwijskunde, veranderkunde, organisatie simulaties, procesmanagement.

Ga naar de bovenkant