Werk maken van gelijke kansen

Linda van den Bergh

Omschrijving

In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de agenda. Kansenongelijkheid gaat over een verschil in de kansen die leerlingen in het onderwijs krijgen, op basis van hun achtergrondkenmerken. Kansenongelijkheid manifesteert zich in grote beslissingen, zoals het schooladvies, maar ook door subtiele processen in de klas.

We onderzoeken deze processen al sinds de legendarische studie ‘Pygmalion in the classroom’, maar in de dagelijkse praktijk van scholen en in lerarenopleidingen wordt er vaak niet veel aandacht aan besteed. Wij vroegen leraren in het primair en speciaal onderwijs te vertellen over hun leerlingen. Vervolgens observeerden we in de klas hoe de leraar naar de verschillende leerlingen toe handelde. Hoe een leraar kijkt naar leerlingen en wat hij of zij daarin aandacht geeft, bleek duidelijk gerelateerd aan het handelen in de klas. Tijdens de sessie gaan we met elkaar in gesprek, bespreken we voorbeelden uit het onderzoek en bediscussiëren we de resultaten.

Downloads

Sessieopname

Lector Waarderen van Diversiteit
Fontys Hogescholen

Linda van den Bergh is lector Waarderen van Diversiteit bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij startte haar loopbaan voor de klas in het basisonderwijs en doet nu praktijkgericht onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren op de thema’s leerkrachtverwachtingen, differentiatie, kansen(on)gelijkheid en inclusie. Daarnaast richt zij zich op de ontwikkeling van onderzoekscultuur binnen scholen.

Ga naar de bovenkant