Zelfregulering in rekenonderwijs

Geen sprekers gevonden.

Omschrijving

Basisvaardigheden rekenen in Nederland echt zo slecht? Of ligt het aan het zelfregulerend vermogen van de leerling?

Metacognitie heeft een zeer belangrijke rol in het hogere orde denken, analyseren/evalueren/creëren, waarbij een mens een actieve controle houdt over het leerproces (Livingston, 2003).

Zelfregulatie is een belangrijk onderdeel vanuit de metacognitie, doordat het leerlingen in staat stelt om een leven lang te leren op eigen initiatief en kracht.

Vanuit onderzoek, observatie en toetsanalyse, is gebleken dat leraren niet consistent zijn in het aanbrengen van denkstructuren en leerlingen niet nauwkeurig werken; bij toetsvragen lezen ze niet goed, ze werken gehaast en hebben geen kritische werkhouding.
Ons antwoord op deze uitdagingen is het inzetten van de rekenster.

De rekenster is een concrete benadering om de zelfregulering te stimuleren; De vijf stappen geven leerlingen overzicht, rust, controle en reflectievermogen over hun eigen leerproces.

Preview

Geen spreker toegevoegd

Ga naar de bovenkant