researchED +
Veluwse Onderwijsgroep

29 september 2022

Samen meer waarde maken

Op donderdag 29 september 2022 organiseert de Veluwse Onderwijsgroep voor de derde keer een onderwijscongres. Dit jaar doen we dit in samenwerking met researchED.

Het doel is om met elkaar inspiratie op te doen en nieuwe inzichten te krijgen waarmee we meteen aan de slag kunnen gaan. Het congres is voor alle leerkrachten van VO en PO samen en vindt plaats op De Heemgaard in Apeldoorn.

Op het congres zullen meer dan 25 verschillende sprekers in drie rondes hun inzichten met ons delen. Naast externe sprekers zullen ook medewerkers van onze eigen organisatie op het podium staan. Want we zijn trots op onze innovaties en best practices en vinden het belangrijk om deze met elkaar te delen. Zo leren we met en van elkaar en maken we samen meer waarde.

Vier thema’s

Alle sessie zijn ingedeeld in vier thema’s, namelijk Kansengelijkheid; Innovatie in het onderwijs; Effectieve didactische interventies en Professionalisering

Wil je ook een sessie verzorgen?

Ook jij kunt een sessie verzorgen tijdens het congres. Individueel, of met anderen samen. Wil je zelf een bijdrage leveren op deze dag, dan nodigen we je van harte uit om onderstaand sessieformulier in te vullen.

Formulier voorstel sessie

Onze missie

researchED is een internationale beweging van en voor docenten met het doel om (onderwijs-)onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

We doen dit in de eerste plaats door laagdrempelige conferenties te organiseren waar onderzoekers, docenten en anderen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij onderwijs en onderzoek elkaar kunnen ontmoeten. Onderzoekers verzorgen sessies van 40 minuten. Het is niet langer acceptabel voor het onderwijs dat beslissingen genomen worden op basis van onderbuikgevoelens en ideologie. researchED heeft als doel om de dialoog tussen onderzoek en de praktijk faciliteren.

Onze waarden

De onderzoekswijsheid van leraren vergroten, zodat zij over de kritische vaardigheden beschikken die nodig zijn om de kwaliteit van het onderzoek dat ze tegenkomen, uit te dagen en te begrijpen.
Zoveel mogelijk partijen die te maken hebben met onderwijsonderzoek bij elkaar brengen – bijvoorbeeld leraren, academici, onderzoekers, beleidsmakers, lerarenopleiders – met het doel om ​​positieve relaties op te bouwen zodat multidisciplinaire expertise met elkaar in verband wordt gebracht
Het bevorderen van de samenwerking tussen de gebruikers van onderzoek en onderzoekers, zodat docenten meer betrokken raken bij de vragen die gesteld worden voor onderzoek om te beantwoorden, de gegevens die in dat proces worden gegenereerd en bij het beschouwen van de betekenis van die gegevens.
Leraren helpen zo veel mogelijk op de hoogte te blijven van belangrijke belemmeringen – bijv. vooroordelen – in hun eigen inzichten in leren en onderwijs, en hen in staat stellen de beste methoden voor empirisch onderzoek en analyse op die gebieden te vinden.
Waar mogelijk onderzoek bevorderen van elke discipline waarvan is aangetoond dat deze een significante impact heeft op het onderwijs; onderzoek uitdagen waarvan de robuustheid onvoldoende is, of waarvan is aangetoond dat het gebaseerd is op twijfelachtige methodieken.
Verkennen ‘wat werkt’ op het gebied van onderwijs, en de betekenis van deze concepten voor de praktijk onderzoeken; de beperkingen van wetenschappelijk onderzoek onder ogen zien, maar ook de kansen die het biedt.

Wat voor sprekers zoeken wij?

Wij zoeken sprekers die willen helpen om de praktijk/onderzoek kloof te dichten. We accepteren alle bijdragen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Interessant

  • Zinvol

  • Waardevol

  • Evidence informed

We verwelkomen inzendingen van sprekers uit vele onderwijsdomeinen: nieuwopgeleide docenten, academici, beleidsmakers, onderzoekers, statistici, eenieder die iets kan leveren dat voldoet aan ten minste enkele van bovenstaande criteria. researchED verwelkomt inzendingen van alle mensen, ongeacht etniciteit, seksualiteit of geslacht.

We vragen van alle sprekers de bereidheid om hun bewijsmateriaal met hun publiek te bespreken als hen dat wordt gevraagd. Hoe onderbouw je wat je beweert? Het is duidelijk dat de definitie van bewijsmateriaal varieert van sessie tot sessie, maar anekdotisch bewijs is niet voldoende.

Selectie Proces

Wij kijken kritisch naar alle inzendingen.

Alle inzendingen worden door ons beoordeeld op geschiktheid, hoe ze in de vorm en inhoud van de dag passen, hoe ze overlappen met andere sessies en hoe ze de hierboven beschreven doelen dienen. De programmamanager overlegt intern en neemt zo snel mogelijk een besluit. Houd er rekening mee dat het even kan duren voor u een antwoord krijgt. Aarzel niet een e-mail te sturen om ons eraan te herinneren.