Docent
Revius Lyceum Doorn

Edith Alkema

Edith Alkema is docent biologie en wetenschapsoriëntatie op het Revius Lyceum Doorn. Naast lesgeven doet zij dankzij een promotiebeurs van het CVOG onderzoek naar de transitie “van papier naar scherm: het verbeteren van argumentatief synthese schrijven in 4-vwo bij niet-taalvakken.” Dit onderzoek vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam binnen het Onderzoeksteam Taal, literatuur- en kunstonderwijs, zie www.rtle.nl.

In 2022 verdedigde Edith haar proefschrift ‘Schrijven met kennis van zaken. Een didactiek voor de zaakvakken‘.

Expertise: Teksten Schrijven, vo, biologie

Sessiearchief

Omschrijving

Voor het schrijven van teksten op basis van bronnen wordt liever geknipt en geplakt dan dat er zinvol uit de bronnen kernideeën geselecteerd worden, om deze vervolgens samen met eigen kennis te integreren in synthese teksten. Om hier iets aan te doen is een pilot in 4-vwo bij het vak wetenschapsoriëntatie uitgevoerd om het effect van drie hulpmiddelen te testen:

1) het actief aanbieden van de taakdefinitie,

2) het aanbieden van een matrix op papier en

3) het krijgen van peerfeedback om de teksten te kunnen verbeteren.

Een eerste analyse van de natoets lijkt erop te wijzen dat leerlingen betere syntheseteksten schrijven als zij geleerd hebben om kernideeën uit de teksten en eigen kennis te ordenen in een papieren matrix. Onderzocht gaat worden hoe dit ook bereikt kan worden met digitale hulpmiddelen. Daarnaast wordt onderzocht of de ‘4-vwo-methode’ ook voortgezet kan worden in hogere klassen, bij andere niet-taalvakken.

Ga naar de bovenkant