Project omschrijving

Carla Haelermans

Universitair Hoofddocent, ROA – Universiteit Maastricht / NRO

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessiearchief
bio

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar

SESSIE

Vertraging in de leergroei van po-leerlingen door 1 jaar COVID-19-crisis

In deze sessie presenteren we de nieuwste inzichten uit het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) aangaande de vertraging in de leergroei van po-leerlingen vanwege de COVID-19-crisis en de daarmee samenhangende schoolsluitingen in voorjaar 2020 en winter 2020/21. We laten zien hoe effecten van deze crisis enorm verschillen naar typen leerlingen en typen scholen, en maken de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar welke lessen er uit de resultaten getrokken kunnen worden door scholen.

SESSIEARCHIEF

Er zijn nog geen materialen beschikbaar

BIO

Dr. Carla Haelermans is universitair hoofddocent bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) bij de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is zij nationaal coördinator van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) voor NRO, en in die rol is zij verantwoordelijk voor het onderzoek naar vertraging in de leergroei bij po-leerlingen door de schoolsluitingen tijdens de COVID-19-crisis. In haar onderzoek houdt zij zich al sinds 2012 bezig met onderzoek naar de effectiviteit van innovaties en veranderingen in het onderwijs.