Cindy Smienk-Otten

Onderwijsadviseur, Expertis Onderwijsadviseurs

Evenement

  MATERIALEN

  Nog geen materialen beschikbaar

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Differentiatie in het PO

  De Universiteit van Twente heeft onderzoek verricht naar het differentiëren door leerkrachten. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen wat goed differentiëren omvat: wat doet de leerkracht die goed is in differentiëren, welke keuzes worden gemaakt, op basis van welke denkprocessen? Uit resultaten van de cognitieve taakanalyse blijkt dat (beredeneerde) keuzes die de leerkracht maakt essentieel zijn. Differentiëren vindt plaats in vier fasen die niet los van elkaar gezien kunnen worden: de periodevoorbereiding, de lesvoorbereiding, de les uitvoering en na afloop van die les het evalueren. Binnen elke fase zetten leraren verschillende vaardigheden in om hun onderwijs optimaal af te stemmen op verschillen tussen hun leerlingen. Binnen de presentatie zal er kennis gemaakt worden met deze vier fasen en de hierbij te onderscheiden vijf onderliggende principes.

  (In samenwerking met Marieke van Geel & Trynke Keuning, Universiteit Twente)

  BIO

  Cindy Smienk is werkzaam als onderwijsadviseur bij onderwijsadviesbureau Expertis. Na het afronden van de Master Special Educational Needs heeft ze meerdere jaren gewerkt als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Cindy heeft o.a. werkzaamheden verricht als trainer en coach binnen het Match-project bij de Universiteit van Twente, een onderzoek waarbij de onderwijspraktijk als uitgangspunt is genomen voor het ontwikkelen van een teamtraining, gericht op het verbeteren van de differentiatievaardigheden en het didactisch handelen van leerkrachten. Door deze samenwerking is ze in staat een mooie koppeling te maken tussen praktijk en theorie.

  Samen met Trynke Keuning en Marieke van Geel schreef Cindy het boek “Differentiëren in 5, 4, 3… “.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte van onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.

  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.