Project omschrijving

Jan T’Sas

Praktijklector, Universiteit Antwerpen

Evenement

SESSIE

Sprekend leren. Leereffecten van exploratieve gesprekken in groepswerk

Een van de aspecten die groepswerk in onderwijs doet falen of slagen, is de gespreksvaardigheid van leerlingen. In Vlaanderen is dat aspect lange tijd onderbelicht gebleven, maar een vernieuwend onderzoeksproject in vijf Vlaamse lagere scholen groeide uit tot een succesrijk experiment dat focuste op het aanleren van ‘exploratief spreken”. Er werd gewerkt met controlegroepen en experimenteergroepen, de resultaten werden in kaart gebracht via voor- en nameting. De resultaten waren positief: de leerlingen van de experimenteergroepen verbeterden hun redeneer- en argumenteervermogen, en ze scoorden significant beter in probleemoplossende tests, zowel in groep als individueel. Het onderzoek bevestigde de resultaten van eerdere, gelijkaardige studies in verscheidene andere landen. Het toonde ook aan dat systematische feedback en feed forward, opdrachten geven met een gepaste moeilijkheidsgraad en regelmatig inslijpen van de techniek cruciaal zijn voor het leerproces.

BIO

Jan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, leraar Nederlands in tso-bso, praktijklector Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen, medewerker van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), auteur van schoolboeken Nederlands onderwijs, onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool, auteur van de website Neejandertaal.be. Sinds 2018 doctor in de Onderwijswetenschappen op basis van praktijkonderzoek over sprekend leren.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.