Judith Guliker

Judith Gulikers

Universitair hoofddocent, Wageningen Universiteit

Evenement

MATERIALEN

2022

Presentatie bij sessie “Formatief evalueren: welk leerlinggedrag wil je zien? En welk docentgedrag hoort daarbij?”

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Formatief evalueren: Welk leerlinggedrag wil je zien? En welk docentgedrag hoort daarbij?

Formatief evalueren is een interactief proces tussen docent en leerlingen. Zo weten we bijvoorbeeld dat gegeven feedback pas zinvol is als de leerling ook echt in actie komt naar aanleiding hiervan. We zien dat formatief evalueren het meest positief werkt als het de docent lukt om de leerling “actief” te krijgen in dit proces. Maar wat betekent dit? Welk concreet gedrag wil je eigenlijk zien van je leerlingen in de klas? Vanuit het leernetwerk Formatief Evalueren delen we de bevindingen over leerling gedrag in de vijf fasen van de FE cyclus. Van hieruit gaan we samen nadenken over wat dit betekent voor docentgedrag: Wat kun jij in je klas doen om dit gewenste leerlinggedrag bij leerlingen op te wekken?
In deze workshop leer je er van alles over.

video
play-rounded-fill

BIO

Judith Gulikers is onderwijspsycholoog en werkt als universitair hoofddocent en lerarenopleider (tweedegraads) bij de leerstoelgroep Education and Learning Sciences van de Wageningen Universiteit. Haar onderzoek doet ze altijd met en voor docenten en gaat vooral in op assessment vraagstukken, met een focus op formatief evalueren op klas, leerlijn of schoolniveau. Hierbij werkt ze altijd vanuit de Cyclus van Formatief Evalueren (Gulikers & Baartman, 2017).
Zie ook www.formatievecyclus.nl