Karin Diemel

Hogeschooldocent – senior onderzoeker, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Evenement

  MATERIALEN

  Nog geen materialen beschikbaar

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Hoe kijk jij naar diversiteit? De relatie tussen perceptie van leerlingen en het handelen in de klas.

  Samen met Linda van den Bergh

  In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de agenda. Kansenongelijkheid gaat over een verschil in de kansen die leerlingen in het onderwijs krijgen, op basis van hun achtergrondkenmerken. Kansenongelijkheid manifesteert zich in grote beslissingen, zoals het schooladvies, maar ook door subtiele processen in de klas. We onderzoeken deze processen al sinds de legendarische studie ‘Pygmalion in the classroom’, maar in de dagelijkse praktijk van scholen en in lerarenopleidingen wordt er vaak niet veel aandacht aan besteed. Wij vroegen leraren in het primair en speciaal onderwijs te vertellen over hun leerlingen. Vervolgens observeerden we in de klas hoe de leraar naar de verschillende leerlingen toe handelde. Hoe een leraar kijkt naar leerlingen en wat hij of zij daarin aandacht geeft, bleek duidelijk gerelateerd aan het handelen in de klas. Tijdens de sessie gaan we met elkaar in gesprek, bespreken we voorbeelden uit het onderzoek en bediscussiëren we de resultaten.

  BIO

  Karin Diemel is werkzaam als hogeschool docent en onderzoeker bij Fontys OSO, een opleidingsinstituut dat met de master EN (Educational Needs) gericht is op professionalisering van onderwijsprofessionals. Karin is haar loopbaan begonnen als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. In deze periode heeft zij naast haar werk een doctoraalstudie orthopedagogiek afgerond met een onderzoek naar de omgang van ouders met pubers die internaliserend en externaliserend gedrag laten zien. Na afronding van een internationale Educational Master, waarin de focus lag op het handelen van leraren, is zij in 2019 gepromoveerd op haar onderzoek naar pedagogische sensitiviteit in het onderwijs.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte van onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.