Marco de Leeuw

Leraar groep 8, bestuurslid Lerarencollectief

Evenement

MATERIALEN

2022

researchED Nederland Podcast #24 – Marco de Leeuw

Presentatie bij sessie “Kansrijk adviseren”.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Kansrijk adviseren

In groep 8 wordt het uiteindelijke schooladvies van een leerling bepaald. Voor dit schooladvies worden allerlei factoren afgewogen. Zo spelen niet alleen leerlingresultaten een rol maar ook leerlingkenmerken. Tenslotte is er de eindtoets waarna je als school dit advies kan bijstellen. Het is een complex proces waar regelmatig aan gesleuteld wordt. Denk aan de discussie rondom de eindtoets, onderadvisering en later selecteren. Vorig jaar is daarom de campagne Kansrijk adviseren gestart om in deze tijd van Corona vooral te kijken naar hoe we leerlingen een echte kans kunnen geven. In deze sessie nemen we jullie mee in de onderzoeken die er zijn rondom de overgang PO/VO en krijg je als leraar handvatten in hoe je dit advies nog scherper kan maken. Daarnaast zijn er veranderingen in de wet m.b.t. het bijstellen van het advies. Wat betekent dit voor jou als leraar?

Deze sessie wordt mogelijk gemaakt door het Lerarencollectief.

BIO

Leraar groep 8 op basschool de Polsstok in Amsterdam Zuidoost. Naast de universitaire pabo heb ik onderwijswetenschappen afgerond. Ik ben vier dagen in de week werkzaam als leraar en bovenbouwcoördinator. Op de vijfde dag functioneer ik als vice-voorzitter bij het Lerarencollectief. Zowel binnen mijn bestuur als binnen het Lerarencollectief hou ik mij bezig met het thema Kansrijk adviseren. Zo geef ik binnen onze scholenstichting masterclasses aan mijn collega’s over hoe we nog scherper kunnen adviseren en de overgang PO/ VO soepel kunnen laten verlopen.