Downloads researchED Laren 5-10-2023

Kom af en toe terug op deze pagina: we vullen de presentaties aan zodra we nieuwe gedeeld krijgen.

Keynote Pedro De Bruyckere

Naam Downloadlink
Pedro De Bruyckere nog niet beschikbaar
‘Koken kost geld, zeker als de kok ontbreekt’

Ronde 1 / Session 1

Naam Sessie titel Downloadlink

Jacquelien Bulterman

Wetenschap en Vakmanschap, hoe kunnen ze elkaar versterken?

Mirjam Snel+ Caroline Wisse

Kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs – in de praktijk Link naar kwaliteitswaaier
Andrew Niemeijer Oorlog in de Klas
Manon Biemans Elke docent een leesdocent
Noortje Hemmen Samen bouwen aan actueel, activerend, vakoverstijgend en effectief taalonderwijs in Nederland
Laura Stroo Veerkrachtige teams = veerkrachtige leerlingen
Tomas Pollard Gemeenschapsvorming via een Schrijfproject? Ja, dat kan
Felix van Vugt en Peter Duifhuis Vakkundig debunken
Maurice Schols en Paul Halma Taal leren met ChatGPT
Esther Grudelbach en André Stuut Effectief communiceren bij lastig gedrag

Ronde 2 / Session 2

Naam Sessie titel Downloadlink
Jasper Rijpma en Henk Sissing Onderwijs als ambacht
Symen van der Zee De complexiteit van evidence informed werken
Mirjam Snel en Caroline Wisse Kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs – rol van de schoolleider  Link naar kwaliteitswaaier
Dorus Strootman Workshop gebruik van fictie in de les
Paul Baan en Dianne Visscher Hoe behoud je onderwijsprofessionals in het vo?
Maartje van der Eem Ontwerpprincipes voor het aanleren van complexe vaardigheden niet beschikbaar
Marc van Zanten Een eerste blik op nieuwe kerndoelen rekenen en wiskunde
Charline Rouffet en Irene de Kleyn Vakdidactisch observatie-instrument MVT
Tim Favier (vak)didactiek van de hoop
Esther Grudelbach en André Stuut Effectief communiceren bij lastig gedrag

Ronde 3 / Session 3

Naam Sessie titel Downloadlink
Jelle Jolles Het lerende tienerbrein en welbevinden
Adri Pijnenburg 30% meer instroom – Sterk Techniekonderwijs
Anton Horeweg Executieve functies gedrag en leren
Arjan van der Meij Ontwikkelkracht en de expertscholen
Bernard Teunis SLO kerndoelen en examenprogramma’s: hoe gaat dat eigenlijk?
Eefje Smit en Hanneke Tuithof Vakdidactische kennis: hoe ontwikkel je dat? e-mail ons bij interesse
David van Alten AI-chatbots in het onderwijs
Thijs Brouwer De complimentenmachine on-tour
Johannes de Geus en Elco Schaufeli Vitale onderwijsprofessionals dankzij ACT en Energiekompas
Michael Brink en Marije de Jong Schooltalk niet beschikbaar

Ronde 4 / Session 4

Naam Sessie titel Downloadlink
Josien Boetje en Martijn Koops Leren met AI en ChatGPT
Inge de Wolf Versterken vakmanschap docenten(teams)
Marco Snoek en Annefleur Kortekaas-Rijlaarsdam Naar een landelijke infrastructuur voor professionalisering
Luuk Kampman en Maaike Oberink Kerndoelen voor burgerschap niet beschikbaar
Anita Smits en Remco Menke Bruggen bouwen: van Nederlands naar zaakvakken
Stan van Ginkel, Olivier van der Molen en Shanna Govers De Honest Mirror: leren presenteren met AI
Naomi Sirre, Gjalt de Wijs en Loes Karsten Contextrijk opleiden in een leernetwerk op school niet beschikbaar
Kristina Goodnight, Irene de Kleyn en Mariska Dinkelman Drama en World Citizenship
Jacoliene van Wijk Klas in de kreukels
Pieter Mannak, Pim Renou en Daan van Leeuwen De toepassingen van games, VR en AI in het leergebied M&M

Ronde 5 / Session 5

Naam Sessie titel Downloadlink
Hind Mahrach De Transformatieve School
Dirk Megens 5 pijlers voor goed rekenonderwijs
Dimitri van Dillen en Bert Verhoeven Het Talent Atelier
Erik Ex Telefoons de school uit: maar hoe?
Jip Teegelbeckers Effectieve werkvormen voor democratisch burgerschap
Jop Schaap en Theo vd Boogaart Het oog van de meester: ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Marloes van Hoeve en Dilek Tekin Statushouders voor de klas – leren met en van elkaar
Nives Kreuh How to digitally teach what you preach
Milena Spaan, Gerald van Dijk en Elwin Savelsbergh Leren programmeren als natuurlijk onderdeel binnen schoolvakken niet beschikbaar
Pieter Mannak, Pim Renou en Daan van Leeuwen De toepassingen van games, VR en AI in het leergebied M&M
Bas Korpadi Workshop De kracht van Boksen zonder presentatie

Keynote Iliass El Hadioui

Naam Downloadlink
Iliass El Hadioui nog niet beschikbaar
Grip op de mini-samenleving – Zoeken naar gelijke kansen binnen een schoolcultuur met groeiende verschillen